Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 18.5.2017. Päivitetty 19.5.2017.

1. Rekisterin pitäjä

Painava sana oy, Vastakatu 18, 33710 Tampere. Y-tunnus 2490606-9. mikko@painavasana.fi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Saari, Vastakatu 18, 33710 Tampere. 041-4690914. mikko@painavasana.fi.

3. Rekisterin nimi

Lautapelioppaan käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjät voivat rekisteröityä Lautapelioppaan käyttäjäksi tallentaakseen Lautapelioppaan tietokantaan arvosteluja lautapeleistä. Rekisteröityneiden käyttäjien on lisäksi helpompaa kommentoida keskusteluja.

Käyttäjien sähköpostiosoitteet tallennetaan, jotta käyttäjät pystyvät palauttamaan unohdetun salasanan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän yhteystiedot (nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, tunnus BoardGameGeek.com-palvelussa) ja käyttäjän asetuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö perustuu käyttäjien rekisteröityessään ilmoittamiin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin sisältävä tietokanta on EU:n ulkopuolella sijaitsevalla palvelimella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on pääsy rekisterin ylläpitäjällä, muilla mahdollisilla Lautapelioppaan ylläpitäjillä ja Lautapelioppaan hostingpalveluiden tarjoajan teknisellä henkilökunnalla.

10. Tarkastus-, korjaus- ja poistamisoikeus

Rekisteröityneillä käyttäjillä on mahdollisuus tarkastella ja muuttaa antamiaan tietoja itse. Rekisterin ylläpitäjältä on myös mahdollista pyytää rekisteriin kirjattuja tietoja nähtäväkseen.

Käyttäjän tiedot poistetaan rekisteristä pyydettäessä.

Kaikki mitä lautapeleistä tarvitsee tietää