Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 18.5.2017. Päivitetty 11.5.2018.

1. Rekisterin pitäjä

Painava sana oy, Vastakatu 18, 33710 Tampere. Y-tunnus 2490606-9. mikko@painavasana.fi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Saari, Vastakatu 18, 33710 Tampere. 041 469 0914. mikko@painavasana.fi.

3. Rekisterin nimi

Lautapelioppaan käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjät voivat rekisteröityä Lautapelioppaan käyttäjäksi tallentaakseen Lautapelioppaan tietokantaan arvosteluja lautapeleistä. Rekisteröityneiden käyttäjien on lisäksi helpompaa kommentoida keskusteluja.

Käyttäjien sähköpostiosoitteet tallennetaan, jotta käyttäjät pystyvät palauttamaan unohdetun salasanan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän yhteystiedot (nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, tunnus BoardGameGeek.com-palvelussa) ja käyttäjän asetuksia. Lisäksi rekisterissä on BoardGameGeek.com-palvelusta saatuja lautapelien numeroarvosteluja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö perustuu käyttäjien rekisteröityessään ilmoittamiin tietoihin. Lautapelien numeroarvosteluja haetaan säännöllisesti BoardGameGeek.com-palvelusta niiden käyttäjien osalta, jotka ovat antaneet tähän luvan ilmoittamalla BoardGameGeek-käyttäjätunnuksensa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin sisältävä tietokanta on EU:n sisällä olevalla palvelimella, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on pääsy rekisterin ylläpitäjällä, muilla mahdollisilla Lautapelioppaan ylläpitäjillä ja Lautapelioppaan hostingpalveluiden tarjoajan Seravon henkilökunnalla. Palveluntarjoajan työntekijöillä on lakiin ja erilliseen sitoumukseen perustuva salassapitovelvollisuus.

Palvelut on suojattu teknisesti riittävällä tasolla. Palvelinten ylläpito sekä Seravon henkilökunnan että asiakkaiden itsensä toimesta on mahdollista vain suojatuilla SSH- ja SFTP-yhteyksillä ja suojaamaton FTP-käyttö on kokonaan estetty. Tietoturvapäivityksistä huolehditaan automaattisesti ja tietosuojaa valvotaan jatkuvasti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mikko@lautapeliopas.fi.

Tarkastusoikeus. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Kaikki mitä lautapeleistä tarvitsee tietää