Kategoriat
Säännöt

Tongiaki

Pelin aikana pelaajat asettavat laivoja saarten rannoille. Kun kaikki rannat ovat täynnä, laivat matkaavat seuraavalle saarelle. Pelin lopussa pelaajat saavat pisteitä jokaisesta saaresta, jossa heillä on laivoja. Eniten pisteitä saanut pelaaja on voittaja. 2-6 pelaajaa. Ikä: 10+.

Suunnittelija: Thomas Rauscher, julkaisija: Schmidt Spiele / Überplay. Käännös julkaistu Überplayn luvalla.

Sisältö

 • 90 laivaa, 6 eri väriä (15 per pelaaja)
 • 16 saarilaattaa (1 aloitussaari Tonga, 3 x 2 pistettä, 4 x 3 pistettä, 5 x 4 pistettä, 3 x 5 pistettä)
 • 16 merilaattaa

Alkutoimet

Jokainen pelaaja saa 15 omaa väriään olevaa laivaa. Aloitussaari, Tonga (erilainen tausta kuin muissa laatoissa), asetetaan pöydän keskelle. Jäljelle jääneet laatat sekoitetaan ja asetetaan kuvapuoli alaspäin pinoksi pöydälle. Aloitussaaressa on kuusi rantaa, joissa jokaisessa on kolme laituria. Nuorin pelaaja aloittaa pelin laittamalla yhden laivan johonkin Tongan laituriin. Tämän jälkeen jokainen pelaaja laittaa vuorollaan oman laivansa tyhjään laituriin, kunnes kaikki pelaajat ovat asettaneet kaksi laivaa. Vähintään yhden laiturin pitää jäädä tyhjäksi jokaisella rannalla. Kun laivat on asetettu paikoilleen, nuorin pelaaja aloittaa varsinaisen pelin ja pelivuorot jatkuvat myötäpäivään.

Pelin kulku

Pelaajan vuoro alkaa lisäämällä laivoja (lisääntyminen) ja sen jälkeen seuraavat muuttaminen ja merimatka sekä mahdollinen rantautuminen riippuen tietyistä ehdoista. Normaalin vuoronsa sijasta pelaaja voi perustaa kuninkaallisen saaren tai poistaa omat laivansa pelistä ja laittaa sijalle yhden uuden laivan (Uuden asetuksen perustaminen).

1. Lisääntyminen

Pelaaja valitsee saaren, jossa hänellä on vähintään yksi laiva. Pelaaja lisää saarelle niin monta lisälaivaa kuin hänellä oli kyseisellä saarella vuoronsa alussa. Pelaaja saa kuitenkin laittaa jokaiselle rannalle korkeintaan yhden laivan. Pelaaja ei saa laajentaa asutusta saarella, joka on jo julistettu kuninkaalliseksi saareksi.

2. Muuttaminen ja merimatka

Jos yksikään saaren ranta ei ole vielä täynnä, pelaajan vuoro loppuu tähän ja on seuraavan pelaajan vuoro. Jos joku rannoista on täynnä, sen asukkaat muuttavat ja kaikki sen rannan laivat lähtevät merelle.

Vuorossa oleva pelaaja kääntää pinon päältä laatan ja asettaa sen peliin siten, että laatassa oleva punainen symboli tulee täynnä olevan laiturin viereen. Jos kyseessä on saarilaatta, lisää laattoja ei käännetä ja vuorossa oleva pelaaja siirtää veneet uudelle saarilaatalle (katso luku Rantautuminen).

Jos rannalla on useita laitureita tai jos saaressa on useampi ranta täynnä, vuorossa oleva pelaaja saa vapaasti päättää, mitä laituria hän käyttää ja missä järjestyksessä hän toteuttaa muuttamiset. Pelaajan täytyy kuitenkin päättää ennen jokaisen uuden laatan kääntämistä, mihin hän laittaa käännettävän laatan.

Jos vuorossa oleva pelaaja kääntää esiin merilaatan tai jos muuttoreitti johtaa jo pöytään asetetulle merilaatalle, tällöin kaikki laivat matkaavat meren yli seuraten laatalla olevaa reittiä (vaahtovana). Reitillä oleva numero osoittaa, kuinka vaarallinen valittu reitti on.

 • Ei numeroa: Kaikki laivat voivat matkustaa ilman riskejä.
 • 2: Laivaryhmän pitää sisältää ainakin kahden värisiä laivoja.
 • 3: Laivaryhmän pitää sisältää ainakin kolmen värisiä laivoja.
 • 4: Laivaryhmän pitää sisältää ainakin neljän värisiä laivoja.

Esimerkki: Keltainen pelaaja on täyttänyt 4 laivan kokoisen rannan ja lähtee merelle kahdella keltaisella, yhdellä oranssilla ja yhdellä punaisella laivalla. Merireitissä on numero 4. Koska käytössä on vain kolmen värisiä laivoja (kolmelta pelaajalta), laivat eivät ylittää merta ja matka epäonnistuu. Jos joku keltaisista laivoista olisi ollut sininen, merimatka olisi onnistunut.

Huom! Merimatkoja on vaarallista suorittaa yksin, koska suurimmassa osassa merilaatoista on joku numero.

Jos merimatka onnistuu, vuorossa oleva pelaaja siirtää laivaryhmän merilaatalla olevan reitin päähän poikkeamatta reitiltä ja kääntää seuraavan merilaatan. Laatta asetetaan edellisen laatan perään taas siten, että punainen symboli on lähinnä laivojen reittiä. Vuorossa olevaa pelaaja jatkaa laattojen asettamista, kunnes laivat saavuttavat rannan tai matka epäonnistuu.

Jos matka epäonnistuu (matkaan ei lähtenyt tarpeeksi erivärisiä laivoja), laivat poistetaan laudalta ja palautetaan takaisin pelaajille.

Pelaaja voi tarvittaessa aloittaa uusia muuttomatkoja muilta täysiltä rannoilta mutta käynnissä ollut merimatka päättyy tähän.

3. Rantautuminen

Jos vuorossa oleva pelaaja kääntää pakasta saarilaatan tai merimatkan reitti päättyy jo pöydässä olevalle saarilaatalle, hän jakaa merimatkan tehneet laivat uuden saaren rannoille. Ensimmäisenä hän laittaa yhden laivan jokaiselle rannalle, jos laivoja on riittävästi. Tämän jälkeen hän voi asettaa jäljellä olevat laivat haluamallaan tavalla saaren rannoille. Tässä vaiheessa ei ole väliä, vaikka yhdelle rannalle päätyisi useampia samanvärisiä laivoja.

Jos rantautuville laivoille ei ole tarpeeksi vapaita laitureita, ylimääräiset laivat palautuvat takaisin pelaajille. Vuorossa oleva pelaaja saa päättää, mitkä laivat asetetaan rannoille ja mitkä palautetaan pelaajille.

Laivojen rantautuminen tapahtuu samalla tavalla myös siinä tapauksessa, että merireitti päättyy jo olemassa olevalle saarelle.

Ketjureaktiot

Rantautumisen jälkeen pelissä voi olla taas tilanne, että joku ranta on täyttynyt laivoista. Tässä tapauksessa vuorossa oleva pelaaja jatkaa peliä ja aloittaa muuttamiseen uudestaan. Tämä ketju jatkuu niin pitkään, kunnes pelissä ei ole enää yhtään kokonaan laivojen täyttämää rantaa. Vuorossa oleva pelaaja saa päättää, missä järjestyksessä hän pelaa täynnä olevat rannat.

Vuoron loppuminen

Pelaajan vuoro loppuu, kun hän ei saa enää täytettyä rantoja tai kaikki muutot on suoritettu. Vuoro siirtyy tässä vaiheessa seuraavalle pelaajalle.

Kuninkaallisen saaren perustaminen

Jos saarella on vain aktiivisen pelaajan laivoja (yksi tai enemmän), hän voi muuttaa saaren kuninkaalliseksi saareksi. Tämä tapahtuu laittamalla mikä tahansa rannalla oleva laiva saaren keskellä olevan naamion päälle. Kaikki muut saarella olevat laivat palautuvat pelaajalle. Kuninkaallisen saaren perustaminen vie pelaajan koko vuoron eikä hän voi tämän vuoron aikana tehdä muuttoja, merimatkoja jne. Pelaajat eivät saa rantautua tai ylittää kuninkaallista saarta tai käyttää sitä lisääntymiseen. Laivaryhmät, jotka yrittävät rantautua kuninkaalliseen saareen, käännytetään takaisin ja ne palaavat saarelle, josta aloittivat matkansa.

Tongaa ei saa julistaa kuninkaalliseksi saareksi.

Pelaajat eivät saa julistaa enempää kuin kaksi saarta kuninkaallisiksi saariksi.

Strategiavinkki: kuninkaallisen saaren perustaminen on kannattavinta 4 ? 5 pisteen saarilla. 2 ? 3 pisteen saarien julistaminen kuninkaallisiksi saariksi ei yleensä kannata, koska pelaaja menettää pisteitä väliin jääneen vuoron vuoksi. Joskus jopa 2-pisteen saaren julistaminen kuninkaalliseksi saareksi kuitenkin kannattaa, koska voi estää laajentumisen kyseisen saaren takana oleville saarille.

Uuden asutuksen perustaminen

Vuorossa oleva pelaaja voi aina vaihtaa pelissä olevat laivat uudeksi asutukseksi normaalin vuoronsa sijasta. Uuden asutuksen luominen alkaa sillä, että pelaaja poistaa kaikki laivansa pelistä. Tämän jälkeen hän kääntää peliin uusia laattoja, kunnes pelaaja kääntää esiin ensimmäisen saarilaatan. Pelaaja laittaa yhd
en laivan jollekin saaren rannoista ja tämän jälkeen hänen vuoronsa on ohi.

Pelin loppuminen

Peli loppu, kun viimeinen meri- tai saarilaatta käännetään ja lisätään peliin. Vuorossa oleva pelaaja pelaa vuoronsa loppuun ja tämän jälkeen lasketaan pisteet.

Jos viimeinen laatta on saari, rantautuminen pelataan loppuun.

Jos viimeinen laatta on merilaatta, matkalla olevat laivat jäävät merelle ja peli loppuu.

Pelin lopuksi pelaajat laskevat niiden saarien arvot yhteen, joissa heillä on laivoja. Korkeimman pistemäärän saanut pelaaja on voittaja. Jos pisteet päättyvät tasapeliin, pelin voittaa pelaaja, joka on rantautunut useammille saarille. Jos tämänkin jälkeen tilanne on vielä tasapeli, pelaaja, jolla on vähiten laivoja pelissä, voittaa.

Erikoistilanteet

Kahden pelaajan peli

Kahdella pelaajalla peliä pelataan samoilla säännöillä. Merialueiden ylittäminen on tässä tapauksessa vaikeampaa.

Laudalla ei ole laivoja

Jos vuorossa olevalla pelaajalla ei ole pelivuoron aluksi laivoja, pelaajan täytyy joko:

 • asettaa kaksi laivaa Tongalle tai
 • asettaa yksi laiva mille tahansa saarelle.

Pelaaja ei saa aloittaa lisääntymistä mutta voi tehdä laivan asettaminen tuloksena syntyvän merimatkan ja rantautumisen.

Kaikki laivat laudalla

Jos pelaajan kaikki laivat ovat laudalla hänen vuoronsa aluksi, hän voi ottaa yhden omaa väriään olevan laivan miltä tahansa saarelta (paitsi kuninkaalliselta saarelta) ja käyttää sitä lisääntymiseen.

Laivoja ei ole tarpeeksi

Jos pelaaja saisi lisääntymisen aikana laittaa peliin enemmän laivoja kuin hänellä on kädessä, hän voi laittaa peliin vain ne laivat jotka hänellä on käytettävissään.

Jatkuva silmukka (harvinainen tilanne)

Jatkuva silmukka voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:

 • saarta ympäröivät merilaatat, jotka kaikki päätyvät takaisin samalle saarelle ja
 • vuorossa oleva pelaaja yrittää muuttamista tältä saarelta.

Tässä tapauksessa kaikki saarella olevat laivat palautetaan takaisin pelaajille ja saarilaatta poistetaan pelistä (se laitetaan sivuun, eikä sitä sekoiteta merilaattojen pinoon).

Jos tämän toimenpiteen tuloksena:

 • laudalla ei ole enää saaria tai
 • vuorossa olevalle pelaajalla ei ole enää laivoja laudalla,

pelaaja kääntää uuden merilaatan peliin ja asettaa sen haluamaansa paikkaan laudalla. Kun uusi saari on paikallaan, vuoro palautuu seuraavalle pelaajalle.

Jos muutos vaikuttaa useampiin saariin, niiden kanssa toimitaan yllä olevien sääntöjen mukaan.

Jatkuvaa silmukkaa ei synny, jos vuorossa olevalla pelaajalla on mahdollisuus tehdä muutto joltain toiselta saarelta. Tässä tapauksessa hänen pitää valita vaihtoehto, josta ei synny silmukoita.

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *