Kategoriat
Peliarvostelut

Star Wars: Armada

Armada on figutaistelua Tähtien sodan isommalla kalustolla, Star Destroyerin kokoisilla isoilla aluksilla. Pienet hävittäjät esiintyvät vain laivueina.

Star Wars: Armada on yksi Tähtien sota -peli lisää FFG:n katalogissa. Star Wars: X-Wing Miniatures Gamen tavoin Galaktisen Imperiumin ja Kapinaliiton alukset ottavat yhteen eeppisissä avaruustaistoissa. Mittakaava on kuitenkin aivan eri, hävittäjien sijaan kontrolloidaan tähtihävittäjiä ja pelin luonne on huomattavasti strategisempi.

Star Wars: Armadassa tavoitteena on tuhota mahdollisimman paljon vastustajan laivastosta kuuden pelikierroksen aikana. Pohjalla on kuitenkin myös jokin valittu tehtävä, joten pelkkä vähemmin tappioin selviäminen ei välttämättä riitä voittoon.

Core Setin mukana tulee Imperiumille yksi Victory-luokan tähtihävittäjä, kapinalliset saavat kaksi pienempää, alkuperäisestä trilogiasta tuttua alusta eli CR90-korvetin ja Nebulon-B-fregatin. Aluksia täydentää joukko TIE-hävittäjä- ja X-siipi-lentueita, joilla saa aikaan 180 pisteen pelejä. FFG:n kisaformaatissa pisteraja on 400.

Laivaston muodostaminen

Star Wars: Armadan kansiLaivastoon käytetään siis tavallisesti maksimissaan 400 pistettä, joista lentueita saa olla korkeintaan kolmasosa. Komentaja on laivastolle pakollinen ja vaatii myös yhden aluksen nimeämisen lippualukseksi.

Aluksia on kolmea kokoluokkaa: pieniä, keskisuuria ja suuria. Koolla ei kuitenkaan pelimekaanisesti ole juuri merkitystä, esimerkiksi sekä pieni että suuri alus liikkuvat samalla nopeudella eteenpäin yhtä pitkälle. Alusten koko kuitenkin heijastuu komento-, lentue- ja korjaamisarvoihin sekä rungon kestoon. Aluksilla on lisäksi omat nopeuskaavionsa ja runko- ja tulialueprofiilinsa sekä oma valikoimansa puolustautumiskeinoja ja päivitys- ja parannusoptioita.

Jokaiselle alukselle on kaksi vaihtoehtoa, esimerkiksi Victory-tähtihävittäjä valitaan I- tai II-luokan väliltä, ja niiden erona on hieman erilaiset ominaisuudet esimerkiksi pisteissä, heitettävissä nopissa tai päivitysvaihtoehdoissa. Lentueita on tarjolla sekä geneerisinä että esimerkiksi Luke Skywalkerin johtamina uniikkeina.

Alusten ja lentueiden lisäksi valitaan kolme eri tyypin tehtävää, kukin neljästä eri vaihtoehdosta. Hyökkäystehtävät keskittyvät alusten vaurioittamiseen ja tuhoamiseen, puolustustehtävät antavat toiselle puolelle etua pelialueella ja navigaatiotehtävät palkitsevat taitavia ja aggressiivisia manööverejä.

Kun molemmat pelaajat ovat laivastonsa suunnitelleet, vähemmän pisteitä käyttänyt valitsee aloitteen saajan. Aloitteen omaava valitsee pelattavan tehtävän vastustajan kolmesta ja aloittaa jokaisen pelikierroksen aktivoinnit, mikä on tavallisesti voimakas kyky. Tätä kompensoimaan toinen pelaaja saa tehtävissä jotain etua.

Ennen ensimmäisen kierroksen alkamista muodostetaan vielä pelialue, johon sijoitellaan esteet, alukset ja mahdolliset tehtävätavoitteet ja vastaavat.

Pelikierroksen vaiheet

Pelikierrokset koostuvat neljästä vaiheesta. Komento-vaiheessa aluksille annetaan komento, joka usein toteutetaan vasta kierroksen tai kahden päästä. Alus-vaihe on pääosa peliä ja sen aikana alukset aktivoidaan vuorotellen toteuttamalla vanhin komento, minkä jälkeen alus voi ensin ampua ja sitten liikkua. Lentue-vaiheessa lentueita aktivoidaan vuorotellen, jolloin ne voivat liikkua tai ampua. Status-vaiheessa lähinnä valmistaudutaan seuraavaan kierrokseen.

Star Destroyer
Star Destroyer liikkeellä. Kuva: Heikki Laakkonen

Komennot (-Only the fighters are attacking. I wonder what those Star Destroyers are waiting for.)

Komentoja on neljä erilaista: navigointi, lentueiden aktivointi, aluksen korjaaminen ja tulen keskitys. Navigoinnilla muutetaan aluksen nopeutta ja lisätään aluksen liikkuvuutta. Lentue-komennolla voi komentaa läheisiä lentueita liikkumaan ja hyökkäämään alus-vaiheessa. Korjaamalla voi palauttaa aluksen suojia ja poistaa otettua vahinkoa. Tulta keskittämällä saa yhden nopan lisää yhteen hyökkäykseen. Annettava komento menee komentokiekkopinon alimmaiseksi, joten komento ei välttämättä toteudu saman tien.

Alus-vaiheessa aluksi paljastetaan ensimmäiseksi aktivoitavan aluksen päällimmäisin komento ja päätetään, toteutetaanko komento kierroksen aikana vai muutetaanko komento myöhemmin käytettäväksi mutta heikommaksi komento-tokeniksi. Korjaus- ja lentuekomennot toteutetaan ennen hyökkäysvaihetta, tulenkeskitys hyökkäysvaiheessa ja navigointi liikkumisvaiheessa. Jos komento jää käyttämättä, sitä ei voi enää paljastusvaiheen jälkeen muuttaa tokeniksi. Aluksella voi olla komento-tokeneita komentoarvonsa verran, mutta ei kuitenkaan kahta samaa.

Alusten hyökkääminen ja puolustus (-Sir, we have lost our bridge deflector shield. -Intensify forward batteries. I don’t want anything to get through.)

Alukset on jaettu neljään eri runko- ja tulisektoriin. Kullakin sektorilla on omat suojakilpensä, ja eri alusten sektorit, ja niiden tulivoima, ovat erilaiset. Lentueita vastaan hyökätessä käytetään erillistä aseistusta. Hyökätä voi vain kahdelta eri sektorilta. Toisia aluksia ammutaan jollekin runkosektorille, lentueilla sellaisia ei ole. Lentueita ampuessa voi kuitenkin ampua kaikkia lentueita tulisektorilla.

Etäisyys määrää, mitä noppia käytetään. Pitkällä matkalla käytetään vain punaisia noppia, keskipitkällä joukkoon lisätään siniset ja lyhyellä matkalla vielä mustat. Nopissa on tavallisten osumien lisäksi kriittisiä osumia, huteja ja tarkkuussymboleita, joilla estetään puolustus-tokenien käyttöä. Noppien profiilit ovat erilaiset, siniset ovat tarkimmat ja mustat tuhovoimaisimmat, punaiset ovat jotain siltä väliltä.

Puolustus-tokeneita on useampia erilaisia, kutakin tyyppiä ja tokenia voi käyttää vain kerran per puolustus. Uudelleensuuntauksella (redirect) ohjataan vahinkoa viereisen runkoalueen suojiin. Väistöllä (evade) kumotaan yksi noppa pitkällä matkalla tai pakotetaan uudelleenheitto keskipitkällä. Vahvistuksella (brace) puolitetaan otettavan vahingon määrä, pyöristettynä alaspäin. Laajennusosien aluksilta voi löytyä myös rajoittaminen (contain), jolla estetään tavallinen kriittinen vahinko. Hajaantumisella (scatter), joka on lähinnä joillakin uniikeilla lentueilla, kumotaan kaikki hyökkäysnopat. Kerran käytetyt puolustus-tokenit palautuvat kierroksen lopussa status-vaiheessa. Kierroksen aikana tokenia voi silti käyttää myös toisen kerran, mutta tällöin se kuluu pois pysyvästi.

Puolustus-tokenien käytön jälkeen kumoamattomat osumat tekevät vahinkoa, ensin suojiin ja sitten runkoon vahinkokortteita. Jos joukossa oli kriittisiä osumia, tavallisena efektinä ensimmäinen vahinkokortti otetaan oikein päin, minkä seurauksena aluksen toimintakyky usein heikkenee. Alus tuhoutuu, kun vahinkokortteja on runkoarvon verran tai enemmän.

Isot alukset kohtaavat
Taistelukentillä on monenkokoisia aluksia. Kuva: Heikki Laakkonen

Alusten liikkuminen (-Admiral, we’re in position. All fighters accounted for. -Proceed with the countdown. All groups assume attack coordinates.)

Liikkumisvaiheessa alus liikkuu nopeuskaavionsa mukaan säädeltävän innovatiivisen liiketikun avulla. Nopeudella 3 mentäessä alus liikkuu kolmen liiketikunosan verran, mutta sen lisäksi alusten nopeuskaavioissa on arvoja -, I ja II, jotka kertovat, montako säätöä liiketikulla voi tehdä vastaavassa nopeuskohdassa. Yksi säätö tai “klikki” muuttaa kurssia 22,5 astetta. Nopeuden voi myös tiputtaa nollaan, mutta tällöin alus ei voi enää käyttää puolustus-tokeneita. Nopeuskaavioiden myötä alusten liikkumismahdollisuudet eroavat hyvin toisistaan.

Liiketikku laitetaan aluksen etulaitaan ja mahdollisia liikkeitä saa kokeilla vapaasti ennen aluksen liikuttamista. Jos alus olisi törmäämässä toiseen alukseen, nopeutta tiputetaan väliaikaisesti yhdellä ja kokeillaan uudestaan, ja tätä toistetaan tarvittaessa paikoillaan pysymiseen asti, jonka jälkeen molemmat alukset saavat yhden vahinkokortin. Aluksen lentäminen asteroideihin tai avaruusromuun tekee myös alukseen vahinkoa, kun taas avaruusasemalla vahinkoa voi korjata.

Lentueet (-Fighters coming in. -Accelerate to attack speed! Draw their fire away from the cruisers.)

Alusten jälkeen toimivat aktivoimattomat lentueet. Aloitteen omaavasta pelaajasta lähtien aktivoidaan vuorotellen kaksi lentuetta, jotka siis tässä vaiheessa joko liikkuvat tai ampuvat toisia lentueita tai aluksia. Lentueet eroavat toisistaan muun muassa maksiminopeuden, keston ja ominaisuuksien mukaan.

Uniikit lentueet saavat vielä lisäksi omat kykynsä ja elossapysymistä helpottavia puolustus-tokeneita. Lentueet ampuvat etäisyyden 1 päähän ja tällä etäisyydellä toisistaan olevat lentueet voivat vain ampua toisiaan. Luonnollisesti lentueiden hyökkäysvoima lentueita ja aluksia vastaan eroaa toisistaan heitettävien noppien perusteella.

Laivaston komentajan haasteet

Star Wars: Armadalla on muutamat haasteensa verrattuna X-Wingiin. Ensinnäkin Star Wars: Armada on kalliimpi hankinta, Core Set maksaa noin 100 euroa ja lisäalukset ja -lentueet 20–50 euroa. Toisekseen se vie paljon pöytätilaa, noin 90 cm × 180 cm. Core Set tosin vaatii vain 90 cm × 90 cm, mutta se pelkästään ei liene kovin pitkäkestoista hupia. Lisäksi setup vie oman aikansa ja pelit kestävät kolmekin tuntia. Esteettisesti peli kärsii maalaamattomista lentueista.

Vaikka mittaaminen onkin pelissä melkoisen vapaasti sallittua, minkä seurauksena arviointivirheet ovat helpommin vältettävissä, muut virheet, kuten alusten vääräaikainen aktivointijärjestys tai puolustustokenien harkitsematon käyttö, voivat muodostua hyvin kriittisiksi. Väärä kriittinen osuma väärään aikaan voi olla alukselle hyvin kohtalokasta. Loppukierrokset voivat olla myös tylsiä, kun annettavat komennot eivät ehdi enää toteutua, tai jos alukset eivät ole ampumaetäisyyksillä toisistaan.

Imperiumi
Imperiumin laivasto on valmiina taisteluun. Kuva: Heikki Laakkonen

Laajentaminen

Star Wars: Armada on saamassa viidennen julkaisuaaltonsa, joten peliä voi laajentaa monin eri aluksin. Toinen Core Set ei ole lainkaan niin oleellinen kuin esimerkiksi X-Wingissä. Erikseen myytävät lisänopat ja toinen (puoleen pituuteen koottu) liiketikku kuitenkin mukavoittavat jälleen kummasti pelaamista.

Imperiumille lähes pakkohankinta on ikoninen Imperial-luokan tähtihävittäjä, ja Kapinaliittoa voi vahvistaa Home One ‑risteilijällä. Kun mukaan vielä lisää Imperial Fighter Squadrons ja Rebel Fighter Squadrons ‑lisähävittäjät, niin saa jo kelpo pelit aikaan Jedin paluu -elokuvan lopun Endorin taistelun hengessä.

Corellian Conflictin kansiVaihtoehtoinen, ja ehkäpä myös suositeltavampi, laajennussuunnitelma on pitäytyä pienissä aluksissa: Imperiumille tuleva Imperial Light Cruiser -risteilijä ja Gladiator-luokan tähtihävittäjä sekä kapinallisille MC30c-fregatti ja toinen CR90-korvetti tai Nebulon-B-fregatti. Jokin mainittu pieni alus kummallekin osapuolelle on myös edullisin askel laajentaa peliä tasapainoisesti.

Alus- ja lentuelaajennusten ohella peli on saamassa myös Corellian Conflict ‑nimisen kampanjalaajennuksen, mutta sitä kannattanee harkita vasta, kun aiemmin mainitut laajennukset löytyvät hyllystä ja kaipaa enemmän tarinaa ja jatkumoa peleihin.

Faktat Star Wars: Armadasta

Suunnittelija,

Julkaisija: Fantasy Flight Games (2015)

Mutkikkuus: Pelaaminen ei sinällään ole erityisen vaikeaa, mutta sääntöjen yksityiskohtia joutuu tarkistamaan alkuun kohtuullisen usein.

Onnen vaikutus: Ainoastaan hyökkäysnoppiin ja saatavaan kriittiseen vahinkoon liittyy tuuria. Sopivilla päivityskyvyillä ja valinnoilla siihenkin voi vaikuttaa.

Vuorovaikutus: Kahden laivaston kohtaaminen ei oikein muuta olekaan kuin vuorovaikutusta.

Teema: Tähtien sota -teema on pelissä vahva.

Uudelleenpelattavuus: Core Setin 160 pisteen matseissa ei erityisen suuri, vaikka tehtäviä on monia erilaisia. Lisäalukset parantavat uudelleenpelattavuutta melkoisesti.

Kieliriippuvuus: Kortit sisältävät pelaamisen kannalta oleellista tietoa. Toisaalta salassa pidettävää tietoa ei ole, joten periaatteessa riittää, että toinen pelaaja osaa lukea ja tulkita tehtävä-, päivitys- ja vahinkokortit.

Pelaajamäärä: 2

Pituus: 90–180 min

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Kiinnostaako tämä peli? Katso myös nämä:

Katso lisätietoja BoardGameGeekistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *