Kategoriat
Säännöt

Vikings

Pelaajat johtavat pieniä viikinkiryhmiä, jotka tutkivat kotimaansa ympärillä olevia saaria. Sopivan saaren löytyessä käsityöläisiä ja kansan johtajia siirtyy asuttamaan uutta aluetta. Uudisasutuksia suojellakseen ja mainetta ja kultaa kerätäkseen pelaajien on sijoitettava viikinkisotureita saarien ja lähistöllä seilaavien laivojen välille. Kuuden kierroksen jälkeen parhaiten menestynyt pelaaja voittaa!

Sisällys

 • 1 pelilauta, jossa pyörivä osa (kokoamisohjeet sivulla 6)
 • 8 pelaajamerkkiä (valkoinen, oranssi, vaalean ruskea ja tumman ruskea, kaksi kutakin)
 • 1 aloittavan pelaajan merkki
 • 4 pelaaja-alustaa (kotimaa)
 • 45 kolikkoa (10 x kymmenen kultapalaa, 15 x viisi kultapalaa, 20 x yksi kultapalaa)
 • 1 pussi (viikinkien säilytykseen)
 • 4 pisteytysohjetta (etusivu, takasivu)
 • 78 viikinkiä (13 kutakin: sininen=kalastaja, keltainen=kultaseppä, vihreä=tiedustelija, punainen=ruhtinas, musta=soturi, harmaa=merimies)
 • 76 laattaa (62 saarilaattaa ja 14 laivalaattaa), joukossa neljä aloituslaattaa, joissa erilainen kääntöpuoli
 • 25 erikoislaattaa (laajennettuja sääntöjä varten)
 • sääntövihko
 • laajennetut säännöt

Valmistelu

Jokainen pelaaja asettaa aloitusryhmän eteensä pöydälle:

 • 1 pelaaja-alusta, joka kuvaa pelaajan kotimaata ja josta tutkimusretket alkavat.
 • 2 pelaajamerkkiä, joista toinen asetetaan pelilaudan pisteytysosaan numeron 10 päälle ja toinen jää pelaaja-alustalle osoittamaan pelaajan valitsemaa väriä.
 • 1 aloituspala. Jos pelaajia on vähemmän kuin neljä, ylimääräiset aloituspalat poistetaan pelistä. Pelaajat liittävät aloituspalan pelaaja-alustaansa ensimmäisellä pelivuorollaan.
 • kahden pelaajan pelissä: 30 kultapalaa, kolmen pelaajan pelissä: 25 kultapalaa, neljän pelaajan pelissä: 20 kultapalaa.
 • 1 pisteytysohje

Lisäksi pelin valmisteluun kuuluu:

 • Aseta pelilauta pyörivine ympyröineen pelipöydän keskelle. Pelilaudassa on paikat laatoille ja erikoislaatoille, pyörässä on paikka laatoille ja viikingeille ja pisteytystaulukko pitää kirjaa pelaajien pisteistä.
 • Sekoita loput 72 laattaa ja aseta ne pelilaudalle kuvapuoli alaspäin kuuteen kahdentoista laatan pinoon.
 • Aseta jäljellä olevat kultapalat pelilaudan vierelle.
 • Laita kaikki 78 viikinkiä pussiin ja sekoita.
 • Pelaajat valitsevat aloittajan ja hän saa eteensä aloittavan pelaajan merkin.

[Kuvatekstit sääntökirjan valmistelu-osassa]

Aseta pelaajamerkit kuvan osoittamalla tavalla.

Aloituslaatan mahdolliset paikat.

Laattapinojen kuusi paikkaa, joissa symbolit pisteytystä
varten.

Yleiskuva pelin kulusta

Pelin kesto on kuusi kierrosta. Joka kierroksella yksi kuudesta laattapinosta, alkaen vasemmalta (nuolen alta) käytetään loppuun.

Kierroksen alussa pelaajat valmistelevat tarjouksen, johon kuuluu 12 viikinkiä ja 12 laattaa. Aluksi aloittava pelaaja ottaa vuorossa olevan laattapinon ja sijoittaa laatat pyörän ympärille, kuvapuoli ylöspäin.

Laatat on asetettava seuraavasti:

 • Ensimmäinen saarilaatta asetetaan tilaan, jonka arvo on nolla. Seuraavat saarilaatat sijoitetaan kohtiin 1, 2, 3, …
 • Ensimmäinen laivalaatta asetetaan tilaan, jonka arvo on 11.
 • Seuraavat laivalaatat sijoitetaan kohtiin 10, 9, 8, …

Aloittava pelaaja ottaa 12 sattumanvaraista viikinkiä pussista ja ryhmittelee ne värin mukaan. Nollasta alkaen jokaisen laatan viereen tulee yksi viikinki. Aluksi tietyn väriset viikingit asetetaan järjestyksessä kaikki laudalle, sitten siirrytään seuraavaan väriin ja niin edelleen, jolloin samanväriset viikingit ovat laudalla aina vierekkäin. Viikingit on asetettava seuraavasti: ensin asetetaan siniset kalastajat, sitten keltaiset kultasepät, sitten vihreät tiedustelijat, sitten punaiset ruhtinast, sitten mustat soturit ja lopuksi harmaat merimiehet. Jos tietynväristä viikinkiä ei ole yhtään kappaletta, se hypätään yli.

Pelaajat ottavat vuorotellen yhden laatan ja sitä vastaavan viikingin pelilaudalta, myötäpäiväisessä järjestyksessä. Otettuaan laatan ja viikingin pelaaja asettaa nämä kotimaahansa, ennen kuin seuraava pelaaja nostaa laatan. Kun kaikki 12 laattaa on käytetty, kierros loppuu ja pisteytys tapahtuu. Kierroksen järjestysnumerosta riippuen:

 • 1., 3. ja 5. kierros on pieni pisteytys kultasepille
 • 2., 4., ja 6. kierros on suuri pisteytys (koskee kaikkia paitsi sinisiä)
 • 6. kierroksen jälkeen tapahtuu myös loppupisteiden laskenta (erikoisbonukset)

Laatan ja viikingin nostaminen

Jokaisen pelaajan on, alkaen ensimmäisestä pelaajasta ja edeten myötäpäivään, vuorollaan maksettava ja nostettava laatta ja viikinki. Noston hinta on pyörän laatalle osoittama hinta kultapaloissa, 0 – 11. Noston jälkeen pelaaja asettaa laatan ja viikingin kotimaahansa. Tämä jatkuu, kunnes kaikki 12 laattaa ja viikinkiä on nostettu (esimerkiksi neljän pelaajan pelissä kukin pelaaja nostaa kierroksen aikana kolmesti).

 • Laatta, jonka hinta on nolla, voidaan ottaa vain silloin, kun laatalla oleva uudisasukas on viimeinen sitä väriä oleva viikinki. Tätä rajoitusta lukuunottamatta pelaaja voi ostaa minkä tahansa laatan, johon hänellä on varaa. (Katso kuvaa valmis tarjous: pelaaja voisi ostaa esimerkiksi laatan, jossa on soturiviikinki, kahdeksalla kultapalalla, tai laatan, jossa on kalastaja, yhdellä kultapalalla, tai minkä tahansa muun laatan lukuunottamatta nollahintaista kalastajaa.)
 • Kunkin pelaajan on vuorollaan otettava laatta ja viikinki. Jos pelaajalla ei ole tarpeeksi rahaa ostaa pelilaudan halvinta laattaa, hänen on otettava nollahintainen laatta, vaikka tämä rikkoisi sääntöä nollahintaisen laatan ottamisen rajoituksesta.
 • Pelaaja voi milloin tahansa vaihtaa pisteitään rahaksi 1:1 suhteella (yhdestä pisteestä yksi kultapala). Pelaaja siirtää merkkiään pistetaulukossa yhden pisteen alemmalle tasolle jokaista haluamaansa kultapalaa kohden.

Pisteitä ei voi milloinkaan olla nollaa vähemmän. Näin pelaajalla ei voi koskaan olla negatiivisiä pisteitä tai rahamäärää. Pelaajan ei tarvitse vaihtaa pisteitään rahaksi ottaakseen nollahintaista laattaa.

Pyörän liikuttaminen

Kun pelaaja on nostanut laatan ja pelilaudalla ei ole enää nollahintaista laattaa (eli pelaaja on juuri nostanus nollahintaisen laatan), pyörää liikutetaan myötäpäivään kunnes nollahinta osuu seuraavan pelilaudalla olevan laatan viereen. Näin kaikki pelilaudan laatat halpenevat.

[sivun 2 kuvatekstit]

Vasemmanpuoleisessa pinossa olevat laatat asetetaan pyörän ympärillä oleviin paikkoihin.

Viikinkien asetusjärjesteys värin mukaan.

Esimerkki: valmis tarjous (tiedustelijoita ei tullu pussista yhtään kappaletta)

Esimerkki nollakohdassa olevan laatan nostamisesta: ennen kalastajan ja tämän laatan nostamista nollakohdasta, kaksi muuta kalastajaa kohdissa 1 ja 2 on otettava (1 ja 2 laattojen nostojärjestyksellä ei ole merkitystä).

Pienen pisteytyksen symboli

Suuren pisteytyksen symboli

Loppupisteytyksen symboli

Esimerkki: pyörän liikuttaminen

kuva 1: viimeinen kalastaja kohdasta nolla on otettu, pelilaudalla ei ole enää nollakohdan laattaa

kuva 2: pyörää liikutetaan myötäpäivään, kunnes nolla on seuraavan laatan kohdalla – tässä tapauksessa keltaisen viikingin kohdalla.

Laatan ja viikingin sijoittaminen

Erilaiset rivit

Pelaajan kotimaa määrää järjestyksen laattojen ja viikinkien asettamiselle. Kaikki nostetut laatat on asetettava kosketuksiin kotimaan tai aiemmin asetettujen laattojen kanssa. Kaikki viikingit on asetettava kotimaahan tai laattojen päälle. Pelaaja-alustassa on yksi rivi kutakin viikinkityyppiä kohden: merimies (sininen), soturi (musta), ruhtinas (punainen), tiedustelija (vihreä), kultaseppä (keltainen) ja kalastaja (sininen). Pelaaja voi asettaa jokaiselle riville miten monta laattaa tahansa.

Laatan asettaminen

Pelaaja saa jokaisella vuorollaan yhden laatan, joka hänen on asetettava pelialueelleen siten, että se on yhteydessä kotimaahan suoraan tai muiden laattojen kautta.

Laivalaatat on asetettava ensimmäiselle riville:

 • Ensimmäinen laiva voidaan asettaa mille tahansa kotimaan kolmesta merimiesrivin paikasta. Seuraavat laivat on asetettava yhteyteen edellisten laivojen kanssa. Laivapaikkoja neljännestä eteenpäin ei voida käyttää, ennenkuin paikat 1, 2 ja 3 on täytetty laivoilla.

Saarilaatat on asetettava joillekin kotimaan viidestä muusta rivistä, seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Laatan reunan on kosketettava kotimaata tai muuta laattaa ainakin yhdeltä sivulta (kulmien koskettaminen ei riitä).
 • Kaikilla saarilaatoilla on määrätty asento, jossa ne ovat oikeinpäin. Saarilaattaa ei voi asettaa kyljelleen tai ylösalaisin.
 • Laatassa oleva maaosa on asetettava maaosaa vastaan tai vesiosa vesiosaa vastaan, tai vesiosa kotimaata vastaan.
 • Jos pelaaja ei voi asettaa laattaa edellä mainittujen sääntöjen puitteissa, laatta poistetaan pelistä ja laatan mukana tullut viikinki asetetaan pelaajan pelaaja-alustalle merimieskuvion viereen.

Huomautus: pelin ensimmäisellä kierroksella pelaaja asettaa myös aloituspalan kotimaahansa. Aloituspalan voi sijoittaa ennen ensimmäisellä kierroksella ostetun laatan sijoittamista tai sen jälkeen.

Viikingin asettaminen

 • Kun pelaaja asettaa saarilaatan riville, joka vastaa laatan mukana tulleen viikingin väriä (esimerkiksi keltaisen viikingin mukana tullut laatta asetetaan kultaseppien riviin), viikinki voidaan asettaa juuri pelatun saarilaatan päälle.
 • Viikinkiä ei voi asettaa muulle riville tai saman rivin muille laatoille! Viikinki pysyy laatalla pelin loppuun saakka. Jos pelaaja ei halua asettaa viikinkiä tälle laatalle, viikinki voidaan sijoittaa pelaaja-alustalle merimieskuvion viereen.
 • Kun pelaaja asettaa saarilaatan riville, joka ei vastaa laatan mukana tulleen viikingin väriä, viikinki sijoitetaan pelaaja-alustalle merimieskuvion vierelle. Laattaa ei ole pakko asettaa riville, jota viikingin väri vastaa, vaikka se olisikin mahdollista. Pelaaja saattaa pystyä siirtämään merimieskuvion äärelle asetettuja viikinkejä ennen seuraavaa suurta pisteidenlaskua käyttämällä harmaita merimiesviikinkejä.
 • Nostaessaan saarilaatan pelaajan on asetettava laatan mukana tuleva viikinki pelaaja-alustalle merimieskuvion viereen.
 • Nostaessaan harmaan merimiesviikingin pelaajan on asetettava se pelaaja-alustalle merimieskuvion viereen.
 • Jokaisella saarilaatalla voi olla vain yksi viikinki.
 • Viikinki voidaan asettaa vain pelaaja-alustan sille määräämälle riville tai merimieskuvion viereen.
 • Pelaajat eivät voi vaihtaa tai siirrellä viikinkejä tai laattoja keskenään.
 • Pelaaja-alustan merimieskuvion äärellä voi olla miten monta viikinkiä tahansa.

[sivun 3 kuvatekstit]

laivarivi

sotureiden rivi

ruhtinaiden rivi

tiedustelijoiden rivi

kultaseppien rivi

kalastajien rivi

Laattojen asetteluesimerkki: tässä tilanteessa pelaaja voi asettaa laivalaattoja pilkullisille paikoille ja saarilaattoja raidallisille paikoille.

Saarta ei voida asettaa ylösalaisin…

Meriosaa ei voida asettaa maaosan viereen

Esimerkki 1: pelaaja sijoittaa saarilaatan ruhtinaiden riville ja tiedustelijaviikingin merimieskuvion viereen.

Esimerkki 2: pelaaja asettaa saarilaatan kultaseppien riville ja viikingin samalle laatalle.

Pisteytys

Kun laatat ovat loppuneet pyörän ääreltä, pieni tai suuri pisteytys suoritetaan. Pelaajat ansaitsevat pisteitä tai kultapaloja saarilta riippumatta siitä, ovatko saaret valmiita tai eivät.

Pieni pisteytys

Pieni pisteytys tapahtuu kierrosten 1, 3 ja 5 lopussa. Pelaaja saa kolme kultapalaa jokaisesta saarilaatan päällä olevasta kultasepästä (kotimaassa olevia kultaseppiä ei lasketa). Jos laiva uhkaa kultaseppää, siitä ansaitsee nolla kultapalaa.

Suuri pisteytys (yhteenvetoa varten katso pisteytysohjetta)

Suuri pisteytys tapahtuu kierrosten 2, 4 ja 6 lopussa. Pelaajat suorittavat pisteytyksen myötäpäiväisessä järjestyksessä, aloittaen aloittavasta pelaajasta ja suorittaen toimet ja pisteenlaskun. Jokainen pelaaja siirtää pisteytysmerkkiään pisteytystaulukossa pisteiden kertyessä. Pelaajat pisteyttävät pelaaja-alustansa viikingit ylhäältä alaspäin.

1. Merimiehet
Suuren pisteytyksen alussa (ja ainoastaan tällöin) merimiehet voivat siirtää viikinkejä kotimaasta saarilaatoille. Yksi merimies voi siirtää
kaikki samanväriset viikingit tai yhden viikingin kutakin väriä kotimaasta tyhjille saarilaatoille. Viikinkien asettelusääntöjä on noudatettava. Jokaisen suuren pisteytyksen aikana pelaaja voi käyttää niin montaa merimiesviikinkiään kuin haluaa. Merimiesviikinkiä voi käyttää ainoastaan viikinkien siirtämiseen kotimaasta saarilaatoille, saarilaatoilla jo olevia viikinkejä ei voi siirtää. Merimiesviikingin kuljetettua viikinkiryhmän saarille se poistetaan pelistä.

Kolmannen suuren pisteytyksen aikana (kuudennen kierroksen jälkeen) jokaisen pelaajan on käytettävä kaikki merimiehensä viikinkien kuljettamiseen kotimaasta saarilaatoille!

2. Laivat
Laiva uhkaa viikinkejä, jotka ovat sen alla olevilla saarilla. Laivan uhka riippuu sen purjeiden väristä: laiva uhkaa sen purjeiden väristä riviä ja kaikkia väliinjääviä rivejä. Uhan alla olevat viikingit eivät tuota pisteitä tai kultapaloja. Korostaakseen uhkaa pelaajien tulee asettaa uhatut viikingit saarilaatoille kyljelleen pisteytyksen ajaksi.

3. Soturit
Soturin seistessä laatalla, jonka yläpuolella on laiva, se poistaa laivan aiheuttaman uhan. Näin soturin alla olevat viikingit eivät ole uhattuina ja pelaaja saa kerätä laivalaatan osoittamat pisteet tai kultapalat itselleen.

4. Ruhtinas
Jokaista saarilaatoilla olevaa ruhtinasta kohden pelaaja saa kaksi pistettä. Jos laiva uhkaa ruhtinasta, siitä ei saa
pisteitä.

5. Tiedustelija
Jokaista saarilaatoilla olevaa tiedustelijaa kohden pelaaja saa yhden pisteen. Lisäksi pelaaja saa yhden pisteen jokaista tiedustelijan alapuolella olevaa kultaseppää tai kalastajaa kohden. Jos laiva uhkaa tiedustelijaa, siitä ei saa pistettä eikä kultasepän tai kalastajan tuomaa lisäpistettä.

6. Kultaseppä
Jokaista saarilaatoilla olevaa kultaseppää kohden pelaaja saa kolme kultapalaa. Jos laiva uhkaa kultaseppää, siitä ei saa kultapaloja.

7. Kalastaja
Kalastaja tuottaa viikingeille ruokaa, joka pisteytetään vasta loppupisteytyksessä. Suurissa pisteytyksissä kalastajasta on hyötyä vain yhdessä tiedustelijan kanssa.

[sivun 4 kuvatekstit]

Pisteytyksen laatu ilmenee oikeimmanpuoleisesta, näkyvillä olevasta laattapinon pohjasta.

Pisteytysohje, jossa suuren pisteytyksen yhteenveto

Merimiesesimerkki: kotimaassa olevista viikingeistä yksi merimies voi siirtää jonkin seuraavista ryhmistä (olettaen, että sopivia saarilaattoja on vapaina):

 • kolme kalastajaa tai
 • yhden kultasepän tai
 • kaksi tiedustelijaa tai
 • kolme erilaista viikinkiä (yhden kalastajan, yhden kultasepän ja yhden tiedustelijan)

Esimerkki: vasemmalla oleva vihreäpurjeinen laiva uhkaa kaikkia viikinkejä tiedustelijaviikinkiin saakka (mukaanlukien tiedustelijan). Soturi poistaa oikeanpuoleisen laivan uhan.

Esimerkki suuresta pisteytyksestä:

 • 3 pistettä torjutusta laivasta
 • 3 kultapalaa torjutusta laivasta
 • Ei pisteitä uhan alla olevasta ruhtinaasta, sillä soturia ei ole tällä rivillä puolustamassa laivaa vastaan.
 • 2 pistettä ruhtinaasta.
 • 1 piste tiedustelijasta.
 • Ei pisteitä uhatusta tiedustelijasta eikä viikingeistä (kultaseppä ja kalastaja), jotka ovat tämän alla, sillä laiva uhkaa tiedustelijaa.
 • 1 piste tiedustelijasta ja 1 piste tämän alapuolella olevasta kultasepästä.
 • 3 kultapalaa kultasepästä.
 • 3 kultapalaa kultasepästä (vihreäpurjeinen laiva ei uhkaa tätä kultaseppää)
 • Kalastaja tuottaisi pisteitä loppupisteytyksessä (vihreäpurjeinen laiva ei uhkaa tätä kalastajaa)

Tässä suuressa pisteytyksessä pelaaja saa 8 pistettä ja 9 kultapalaa. Jos kyseessä olisi pieni pisteytys, pelaaja saisi 6 kultapalaa.

Seuraava kierros

Pisteytyksen jälkeen aloittava pelaaja antaa aloitusmerkin vasemmalla puolella olevalle pelaajalle, joka aloittaa seuraavan kierroksen sijoittamalla laatat ja viikingit pyörälle.

Loppupisteytys (yhteenvetoa varten katso pisteytysohjetta)

Kun kuusi kahdentoista laatan pinoa on käytetty loppuun ja viimeinen pisteytys on suoritettu, pelaajat tekevät loppupisteytyksen. Loppupisteytys suoritetaan seuraavien ohjeiden mukaan (ja mainitussa järjestyksessä):

– Laivat:
jokainen laiva, jota vastassa ei ole soturia, tuottaa pelaajalle vahinkoa esittämänsä pisteiden tai kultapalojen määrän. Jos pelaajan tulee maksaa kultaa, mutta hänellä ei ole yhtään, kultapalojen sijaan hänen on maksettava yhtä monta pistettä.

– Kultapalat:
jokaista viittä kultapalaa kohden pelaaja saa yhden pisteen, pisteitä tuottaneet kultapalat poistetaan pelistä. Jäljelle jääneet kultapalat jäävät pelaaja-alustalle.

– Merimiehet:
pelaaja, jolla on eniten merimiehiä, saa 10 pistettä. Jos useammalla pelaajalla on sama ja suurin määrä pisteitä, he saavat kukin 10 pistettä. Huomautus: suuressa pisteytyksessä kuudennen kierroksen jälkeen jokaisen pelaajan on käytettävä kaikki merimiehensä mahdollisuuksien mukaan. Pelaaja ei voi olla siirtämättä viikinkiä, jos sopiva saarilaatta on tyhjänä ja merimiehiä on käyttämättä.

– Valmiit saaret:
pelaaja, jolla on eniten valmiita saaria, saa 7 pistettä. Tasatilanteessa kumpikin pelaaja saa 7 pistettä. Valmiilla saarella on vasemmanpuoleinen aloituspala, oikeanpuoleinen lopetuspala ja maapaloja välissä, ilman tyhjiä paikkoja. Laatoilla ei ole välttämätöntä olla viikinkejä.

– Pisin saari:
pelaaja, jolla on pisin, valmis saari saa 5 pistettä. Tasatilanteessa kumpikin pelaaja saa 5 pistettä. Tässä tapauksessa pisin saari on saari, jossa on eniten laattoja.

– Yli- ja alitarjonta:
jokainen pelaaja laskee kaikki pelaaja-alustallaan (sekä saarilaatoilla että kotimaassaan olevat, mukaanlukien merimiehet) olevat viikingit. Kaikki viikingit tarvitsevat kalaa syödäkseen. Jokainen saarilaatoilla oleva kalastaja, joka ei ole laivauhan alainen, tuottaa kalaa itselleen ja neljälle viikingille.

Jokaisesta ylimääräisestä viikingistä, jota kalastajat voisivat ylläpitää, pelaaja saa 2 pistettä (ylitarjonta). Jokaisesta viikingistä, jota kalastajat eivät voi ruokkia, pelaaja menettää 1 pisteen (alitarjonta). Jos laiva uhkaa kalastajaa tai kalastaja on kotimaassa, kalastaja ei tuota mitään ja tarvitsee kalaa muiden viikinkien tapaan.

[sivun 5 kuvatekstit]

Pisteytysohje, jossa loppupisteytyksen yhteenveto

Esimerkki: torjumatta jätetty vihreä laiva (yllä) aiheuttaisi pelaajalle 5 kultapalan kulun loppupisteytyksessä. Torjumatta jätetty sininen laiva (yllä) aiheuttaisi 3 pisteen kulun.

Esimerkki: 3 valmista saarta.

Esimerkki: 6 laatan mittainen, valmis saari.

Esimerkki kalastajien pisteytyksestä:

Pelaajalla A on 23 viikinkiä ja 5 kalastajaa uhkaamattomilla saarilaatoilla. Pelaaja voi ruokkia 25 viikinkiä. Kahden viikingin ylitarjonta tuottaa pelaajalle 4 pistettä.

Pelaajalla B on myös 23 viikinkiä, mutta hänellä on vain 3 kalastajaa uhkaamattomilla saarilla. Kahdeksan viikingin alituotannon vuoksi pelaaja menettää 8 pistettä.

Pelin loppu

Loppupisteytyksen jälkeen peli päättyy. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa. Jos suurin pistemäärä on yhtäaikaa kahdella pelaajalla, näiden välinen voittaja ratkaistaan suuremmalla kultapalamäärällä. Jos myös kultapaloja on yhtä paljon, pelaajat iloitsevat voitosta yhdessä.

Vinkkejä

Kultapalat ovat tärkeitä pelissä pärjäämiselle, joten pelaajien tulisi yrittää kerätä näitä riittävä määrä. Sekä laivat että kultasepät tuottavat rahaa, mutta kultasepät tekevät sen joka vuoro ja laivat vain joka toinen vuoro. Näin kultasepät ovat vakaampi ja tuottavampi sijoitus.

Pyörän liikkeestä johtuen kalleimmat laatat muuttuvat kierroksen edetessä halvemmiksi.  Odottava pelaaja voi säästää rahaa, mutta voi myös menettää tärkeän laatan toisen pelaajan nostaessa sen.

Näin käyttökelposimman laatan ja viikingin yhdistelmä voi joskus olla kannattavaa hankkia korkeasta hinnasta huolimatta.

Vaihda pisteitä kullaksi vain täydellisen laatan ja viikingin sattuessa kohdalle, sillä pisteiden poisvaihtaminen on kallista.

Pelaajien tulisi hankkia sotureita, vaikka laivoja ei olisikaan vielä uhkaamassa saarilaattoja. Myöhemmin pelissä pelaaja voi joutua tilanteeseen, jossa odottamaton laiva uhkaa puolustuskyvyttömiä viikinkejä.

Ensimmäinen laiva tulisi sijoittaa oikeanpuoleisimpaan paikkaan pelaaja-alustalla. Näin kaksi ensimmäistä saraketta lähinnä kotimaata pysyvät kauemmin vapaina laivojen aiheuttamasta uhasta.

Muista, että merimiehiä voi käyttää viikinkien siirtämiseen kotimaasta saarilaatoille vain joka toinen vuoro.

Pelaajien ei tule unohtaa kalastajien tuomaa hyötyä, vaikka se tapahtuu vasta loppupisteytyksessä. Etua hyödyntämättömät pelaajat voivat menettää lopussa tästä syystä paljon pisteitä.

Pelaajien ei tule unohtaa loppupisteytyksen vaiheita. Loppupisteytyksessä on monia pisteiden saantimahdollisuuksia ja niiden hyödyntäminen voi merkitä pelin voittamista tai häviämistä. Seuraa pisteytysohjetta loppupisteytyksen kohdalta.

Pyörän kokoaminen

Irroita pyörä ja välipala pahvilevyistä. Aseta suurempi akselipala pöydälle. Sijoita pelilauta sen päälle, välipala tämän päälle ja viimeiseksi pyörä näiden päälle. Paina pienempi akselipala pyörässä, välipalassa ja pelilaudassa olevien reikien läpi ja kiinnitä se suurempaan akselipalaan. Pelilautaa voi säilyttää pelilaatikossa ilman pyörän irroittamista.

Laajennetut säännöt

Laajennetut säännöt poikkeavat peruspelistä viikinkien asetussääntöjen ja merimiessääntöjen osalta. Erikoislaatat ovat käytössä tässä versiossa. Muut peruspelin säännöt pysyvät voimassa.

Huutokauppa viikinkien asettelusta

Aloittava pelaaja vetää 13 sattumanvaraista viikinkiä pussista. Viikingit jaotellaan värin mukaan, mutta niitä ei aseteta pyörälle. Aloittavan pelaajan oikealla puolella oleva pelaaja toimii huutokaupan johtajana.

Huutokaupan suorittaminen

Pelaajat voivat tehdä kauppaa kultapaloillaan, mutta jos pelaajalla ei ole kultapaloja hän voi vaihtaa pisteitään kultapaloiksi 1:1 suhteella. Huutokaupan johtajan vasemmalla puolella oleva pelaaja tekee ensimmäisen tarjouksen (tai hän voi päättää olla tekemättä tarjousta). Myötäpäiväisessä järjestyksessä, muut pelaajat voivat korottaa tarjousta tai jättää tekemättä tarjousta. Kun pelaaja jättää tekemättä tarjouksen, hän on ulkona tästä huutokaupasta. Suurimman tarjouksen tehnyt pelaaja voittaa huutokaupan ja maksaa tarjoamansa summan pankkiin. Jos kukaan pelaajista ei tee tarjousta, aloittava pelaaja voittaa huutokaupan, ilmaiseksi.

Huutokaupan voittaja on nyt aloittava pelaaja.

Hän ottaa aloittavan pelaajan merkin.

Huutokaupan voittaja ottaa yhden kolmestatoista pussista vedetystä viikingistä ja poistaa sen pelistä. Kaksitoista jäljellä olevaa viikinkiä asetetaan pyörälle.

Voittaja asettaa 12 laattaa pyörälle perussääntöjen mukaan (saaripalat nollasta alkaen ja laivapalat 11 alkaen).

Tämän jälkeen hän ottaa kaikki tietynväriset viikingit (mikä väri tahansa) ja asettaa nämä pyörälle alkaen numerosta 11 ja edeten laskevassa  järjestyksessä. Seuraava pelaaja myötäpäivään ottaa kaikki valitsemansa väriset viikingit ja asettaa ne pyörälle korkeimmasta vapaasta paikasta alaspäin. Näin jatketaan myötäpäiväisessä järjestyksessä, kunnes kaikki viikingit on asetettu pyörälle.

Huutokaupan voittaja aloittaa uuden kierroksen toimien perussääntöjen mukaan.

Huomautus: laajennettua pelimuotoa voidaan toteuttaa myös ilman huutokauppaa. Tällöin viikingit asetetaan laudalle perussääntöjen mukaan.

Merimiehet

Merimies voi siirtää vain yhden viikingin kotimaasta saarilaatalle suuren pisteytyksen aikana.

Erikoislaatat

Erikoislaattojen esille asettelu

25 erikoislaattaa sekoitetaan ja asetetaan kuvapuoli alaspäin kahteen pinoon pelilaudalle. Ennen huutokaupan aloittamista aloittava
pelaaja ottaa 4 laattaa näistä kahdesta pinosta ja asettaa ne kuvapuoli ylöspäin pelilaudalle.

Erikoislaattojen nostaminen

Pelaajan nostaessa kalleimman, saatavilla olevan laatan pyörältä, hän voi ottaa myös yhden erikoislaatan neljän, esille asetetun erikoislaatan joukosta. Nollakohdassa olevan laatan nostaminen ei oikeuta erikoislaatan nostamiseen! Pelaaja asettaa erikoislaatan pelialueelleen tai pelialueen vierelle, riippuen valitusta erikoislaatasta.

Jokaisella kierroksella pelaajat eivät voi hankkia neljää, esille asetettua laattaa enempää erikoislaattoja. Erikoislaatan jättämää, tyhjää tilaa pelilaudalla ei täytetä ennen seuraavan kierroksen alkua. Viikingit, jotka on asetettu erikoislaatan päälle, jätetään ottamatta huomioon kalastajiin liittyvien laskutoimitusten yhteydessä.

[kuvatekstit laajennettujen sääntöjen sivulla 1]

Muutaman pelikerran jälkeen pelaajat voivat kaivata uutta haastetta ja erilaista pelitapaa. Tämä versio tarjoaa uusia laattoja ja uusia sääntöjä mahdollistaen uusia pelitapoja.

Esimerkki 1: Aloittava pelaaja poistaa yhden merimiehen pelistä. 12 laattaa asetetaan pyörälle. Aloittava pelaaja valitsee kultasepät ja asettaa nämä kaksi viikinkiä pyörälle kohtiin 11 ja 10. Seuraava pelaaja valitsee kalastajat ja asettaa nämä kohtiin 9, 8, 7 ja 6. Näin jatketaan, kunnes kaikki 12 viikinkiä on asetettu pyörälle.

Esimerkki 2: kaksi merimiestä kuljettaa kaksi viikinkiä saarilaatoille.

Pelilaudan paikka erikoislaattojen pinolle.

Paikat kuvapuoli ylöspäin asetettaville erikoislaatoille.

Esimerkki 3: Jos pelaaja ostaa laivan ja soturin kymmenellä kultapalalla, hän voi ottaa myös erikoislaatan.

Erikoislaatat ja niiden ominaisuudet

kappalemäärä, laatta, ominaisuus aktivoituu, kuvaus

immediately, välitön aktivoituminen

small and large scorings, pieni ja suuri pisteytys

large scoring, suuri pisteytys

final scoring, loppupisteytys

kuvaukset ylhäältä alas:

1. Pelaaja saa 5 kultapalaa välittömästi. Laatta poistetaan pelistä.

2. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, kultaseppien rivin vasemmalle puolelle. Jokaista saarilaatalla olevaa, uhkaamatonta
kultaseppää kohden pelaaja tienaa 1 ylimääräisen kultapalan.

3. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, kultaseppien rivin vasemmalle puolelle. Jokaista saarilaatalla olevaa, uhkaamatonta kultaseppää kohden pelaaja tienaa 2 ylimääräistä kultapalaa.

4. Yksi merimies voi siirtää joko kaikki samanväriset viikingit tai yhden viikingin kutakin väriä kotimaasta vapaille saarilaatoille (kuten perussäännöissä). Venelaatta ja merimies poistetaan pelistä käytön jälkeen.

5. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, ruhtinaitten rivin vasemmalle puolelle. Jokaista saarilaatalla olevaa, uhkaamatonta ruhtinaitten kohden pelaaja tienaa 1 ylimääräisen pisteen.

6. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, tiedustelijoiden rivin vasemmalle puolelle. Jokaista saarilaatalla olevaa, uhkaamatonta tiedustelijaa kohden pelaaja tienaa 1 ylimääräisen pisteen.

7. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, kalastajien rivin vasemmalle puolelle. Jokaista saarilaatalla olevaa, uhkaamatonta kalastajaa kohden pelaaja tienaa 1 ylimääräisen pisteen.

8. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, merimiesten rivin vasemmalle puolelle. Laattaa ei käytetä viikinkien siirtämiseen kotimaasta saarilaatoille.

Selvitettäessä suurinta jäljellä olevien merimiesten määrää, laatta lasketaan yhdeksi merimieheksi.

9. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa viereen, kalastajien rivin vasemmalle puolelle. Pelin lopussa pelaaja saa 3 pistettä jokaisesta ylituotantoon lasketusta viikingistä ja menettää 1 pisteen jokaisesta alituotantoon jäävästä viikingistä.

10. Pelaaja asettaa laatan pelaaja-alustansa yläpuolelle. Pelin lopussa pelaaja ansaitsee 1 pisteen jokaista 3 kultarahaa kohden (5 kultarahan sijaan).

11. Pelaajan on välittömästi vaihdettava erikoislaatta pelialueellaan olevaan, normaaliin laattaan. Korvattavassa laatassa on oltava samat elementit kuin erikoislaatassa. Korvattava laatta poistetaan pelistä. Jos pelaajalla ei ole sopivaa laattaa, erikoislaatta asetetaan pelaaja-alustan vierelle toistaiseksi. Myöhemmin pelin aikana pelaajan saadessa sopivan saarilaatan, saarilaatta vaihdetaan välittömästi erikoislaattaan.

Pelin lopussa pelaaja saa 1 pisteen jokaisesta viikingistä erikoislaatan päällä ja sen ympärillä (maksimissaan yhdeksän pistettä), mutta vain jos erikoislaatta ei ole uhattuna. Ympärillä olevat laatat voivat olla uhattuina.

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *