Kategoriat
Säännöt

Africa

Africa on Reiner Knizian kehittämä tutkimusmatkailuaiheinen peli, jossa pelaajat kartoittavat Afrikan salaisuuksia löytöretkeilijöillään. Kuka löytää Afrikasta hienoimmat aarteet? Lue African arvostelu.

Käännös julkaistu Goldsieberin luvalla.

Sisältö

 • pelilauta
 • 96 löytölaattaa
 • 20 perusleiriä
 • pelinlopetus-bonusmerkki “+3”
 • 10 tutkimusmatkailijaa (viittä eri väriä, kaksi kutakin)
 • 5 sääntötiivistelmää
 • 5 pistemerkkiä “50”
 • yleiskatsaus peliin
 • sääntökirja

Alkuvalmistelut

 • Löytölaatat sekoitetaan kuvapuoli alaspäin pelilaudalla ja asetellaan laudan tyhjiin kohtiin. Viisi aloituskaupunkia jätetään tyhjiksi.
 • 10 perusleiriä ja bonusmerkki asetetaan pelilaudan oikeassa yläkulmassa olevaan ympyrään.
 • Kukin pelaajista saa kaksi perusleiriä. Alle viidellä pelaajalla jää osa perusleireistä käyttämättä; niitä ei tarvita pelin aikana.
 • Kukin pelaaja valitsee värin ja ottaa oikean värisen sääntötiivistelmäkortin. Sen jälkeen hän asettaa toisen tutkimusmatkailijoistaan pisteradan kohtaan “0”.
 • Pisterata kulkee Afrikan ympäri. Se alkaa suuremmasta “0”-ruudusta Atlantilla. Aina kun pelaaja saa pisteitä, siirtyy hän yhtä monta askelta eteenpäin pisteradalla.
 • “50”-pistemerkit asetetaan pisteradan “0”-ruutuun (joka on samalla radan 50. ruutu). Aina kun joku pelaajista ohittaa ruudun, saa hän pistemerkin.
 • Pelaajat valitsevat, kuka aloittaa. Aloittaja asettaa toisen tutkimusmatkailijansa haluamaansa kaupunkiin, jonka jälkeen muut pelaajat asettavat omat nappulansa myötäpäivään vapaana oleviin kaupunkeihin.

Pelin tavoite

Pelaajat aloittavat kartan reunan kaupungeista. Vuorollaan kukin voi kääntää löytölaattoja, siirtää eläimiä tai paimentolaisia muille alueille tai perustaa perusleirejä tutkiakseen ja käyttääkseen luonnonvaroja. Jotkut näistä toiminnoista tuottavat suoraan pisteitä.

Löytölaattojen alta löytyy myös 11 monumenttia. Kun viimeinen monumentti paljastuu, peli päättyy ja pelaajat saavat pisteitä keräämistään tavaroista ja luonnonvaroista. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa.

Pelin kulku

Peli etenee myötäpäivään. Vuorollaan kukin pelaaja valitsee toisen seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Liikuttaa tutkimusmatkailijaansa kerran minne tahansa laudalla.
 2. Liikuttaa tutkimusmatkailijaansa kahdesti ja suorittaa kummallakin kerralla jonkun seuraavista toiminnoista:
  • Löytölaatan kääntäminen
  • Eläinten siirtäminen
  • Paimentolaisten siirtäminen
  • Perusleirin perustaminen tutkimusta varten
  • Perusleirin perustaminen luonnonvarojen keräämiseksi

1. Tutkimusmatkailijan liikuttaminen minne tahansa

Pelaaja voi siirtää tutkimusmatkailijansa mihin tahansa ruutuun, kunhan siinä ei ole kuvapuoli alaspäin olevaa löytölaattaa tai toista tutkimusmatkailijaa.

2. Tutkimusmatkailijan liikuttaminen ja toimintojen suorittaminen

Ennen kumpaakin toimintoaan pelaaja voi liikuttaa tutkimusmatkailijaansa korkeintaan kahden ruudun matkan. Paikoillaankin saa pysyä. Tutkimusmatkailijat saavat siirtyä tyhjiin ruutuihin ja ruutuihin, joissa on käännettyjä laattoja tai perusleirejä. Koskaan ei saa siirtyä ruutuun, jossa on toinen tutkimusmatkailija tai kääntämätön laatta.

Löytölaatan kääntäminen. Pelaajat voivat kääntää esiin laattoja, jotka ovat tutkimusmatkailijan viereisissä ruuduissa. Mitä seuraavaksi tapahtuu, riippuu siitä, millaiseksi laatta paljastui.

Kulta ja jalokivet. Laatta jätetään ruutuun kuvapuoli ylöspäin. Laatan paljastanut pelaaja saa yhden tai kaksi pistettä, riippuen siitä monta kultahippua tai jalokiveä laatassa näkyy.

Esineet. Pelaaja ottaa laatan itselleen. Esineistä saa pisteitä pelin lopussa. Mitä useampia kappaleita samaa esinettä pelaajalla on, sitä arvokkaampia ne ovat. Pelaaja voi pitää laatan itse tai vaihtaa sen toisen pelaajan kanssa. Vaihdosta ei saa kieltäytyä.

Jos pelaaja haluaa vaihtaa esineitä, tulee hänen ottaa kaikki tietyntyyppiset esineet toiselta pelaajalta. Sen jälkeen hänen täytyy antaa takaisin yhtä monta esinettä (kaikkien annettavien laattojen on oltava samanlaisia kuin vastapaljastettu). Jos laattoja ei ole riittävästi, vaihtoa ei voi tehdä.

Esim. Annella on yksi patsas, Teemulla on yksi rumpu ja Lauralla kaksi paitaa. Anne löytää toisen patsaan. Hän voi halutessaan vaihtaa joko yhden patsaan yhteen rumpuun tai molemmat patsaat kahteen paitaan.

Vaihto on suoritettava välittömästi esineen paljastamisen jälkeen. Aiemmin kerättyjä esineitä saa vaihtaa pois vain jos pelaaja löytää uusia samanlaisia esineitä.

Eläimet. Pelaaja asettaa laatan kuvapuoli ylöspäin laudalle. Hän voi valita, mihin eläimen sijoittaa. Eläimen voi jättää paikoilleen tai laittaa johonkin tyhjään ruutuun, jonka vieressä on enemmän samanlaisia eläimiä.

Pelaaja saa välittömästi yhden pisteen eläimestä itsestään ja yhden pisteen jokaisesta samanlaisesta eläimestä, joita sen vieressä on.

Esim. Pelaaja kääntää esiin norsun. Vieressä on yksi norsu. Jos norsun jättäisi paikoilleen, saisi siitä kaksi pistettä. Kauempana laudalla on kuitenkin tyhjä ruutu, jonka vieressä on kaksi norsua. Esiin käännetyn norsun voikin pelata sinne, jolloin siitä saa kolme pistettä.

Paimentolaiset. Pelaaja asettaa laatan kuvapuoli ylöspäin laudalle. Hän voi valita, mihin sen haluaa sijoittaa. Laatan voi jättää paikoilleen tai laittaa johonkin tyhjään ruutuun, jonka vieressä on enemmän tyhjiä ruutuja.

Pelaaja saa välittömästi yhden pisteen paimentolaisesta ja yhden pisteen jokaisesta tyhjästä ruudusta sen vieressä.

Monumentit. Laatta jätetään kuvapuoli ylöspäin paikoilleen. Sen paljastanut pelaaja ottaa itselleen perusleirin varastosta.

Eläinten liikuttaminen. Jos ruudussa pelaajan nappulan kohdalla tai vieressä on eläin, sen voi siirtää muualle. Ainoa ehto on se, että uudessa sijoituspaikassa laatan vieressä tulee olla enemmän samanlaisia eläimiä kuin sen nykyisessä elinpaikassa.

Pelaaja saa pisteitä sen mukaan, mikä on kahden paikan eläinmäärien välinen erotus.

Esim. Pelaaja siirtää leijonan yhden leijonan vierestä kolmen leijonan viereen. Hän saa 3 – 1 = 2 pistettä.

Paimentolaisten liikuttaminen. Jos ruudussa pelaajan nappulan kohdalla tai vieressä on paimentolainen, sen voi siirtää muualle. Ainoa ehto on se, että uudessa sijoituspaikassa laatan vieressä tulee olla enemmän tyhjiä ruutuja kuin sen nykyisessä elinpaikassa.

Pelaaja saa pisteitä sen mukaan, mikä on kahden paikan tyhjien ruutujen määrän välinen erotus.

Perusleirien perustaminen. Jos pelaajan nappula on tyhjässä ruudussa, pelaaja voi perustaa ruutuun perusleirin. Hän ottaa yhden omista perusleireistään ja asettaa sen laudalle tutkimusmatkailijansa kohdalle.

Jos pelaaja perustaa perusleirin tutkimusta varten, hän saa yhden pisteen jokaisesta esiin käännetystä eläimestä, paimentolaisesta tai monumentista perusleirin vieressä. Kääntämättömistä laatoista, kullasta ja jalokivistä ei saa pisteitä.

Jos pelaaja perustaa perusleirin hyödyntääkseen luonnonvaroja, hän ei saa lainkaan pisteitä. Sen sijaan hän saa kerätä perusleirin ympäriltä kaiken kullan ja jalokivet itselleen. Niistä saa pisteitä pelin loputtua.

Joitain yleisiä sääntöjä

Tyhjät ruudut

Tyhjiksi ruuduiksi lasketaan aloituskaupungit ja ruudut, joissa on vain tutkimusmatkailija. Eläimiä ja paimentolaisia voi siis siirtää tutkimusmatkailijoiden alle.

Ruudut, joissa on laatta tai perusleiri eivät ole tyhjiä.

Toimintojen järjestys

Toiminnot saa tehdä missä järjestyksessä haluaa ja halutessaan saman toiminnon voi tehdä kahdesti samalla vuorolla. Pelaaja voi myös olla suorittamatta mitään toimintoja.

Pelin loppu ja pisteytys

Peli loppuu heti, kun joku pelaajista kääntää esiin yhdennentoista monumentin. Tämä pelaaja saa “+3”-bonusmerkin ja kolme pistettä.

Esineet

Esineistä saa pisteitä sen mukaan, montako samanlaista on onnistunut keräämään:

 • 5 samanlaista esinettä: 12 pistettä
 • 4 samanlaista esinettä: 8 pistettä
 • 3 samanlaista esinettä: 5 pistettä
 • 2 samanlaista esinettä: 3 pistettä
 • 1 yksinäinen esine: 1 pistettä

Esim. Inkerillä on neljä patsasta ja kaksi paitaa. Näistä hän saa yhteensä 8 + 3 = 11 pistettä.

Kulta ja jalokivet

Viimeisenä pisteytetään luonnonvarat. Pelaaja, jolla on eniten kultaa, saa 10 pistettä. Toiseksi tullut saa kuusi pistettä. Laskekaa laatoissa olevat kultahiput, eikä pelkästään laattojen määrää.

Jos kaksi tai useampi pelaaja on kerännyt saman verran kultaa, pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan pelaajien kesken.

Jalokivet pisteytetään samalla tavalla.

Esim. Villellä on eniten kultaa, hän saa 10 pistettä. Lauralla ja Teemulla on yhtä monta, joten he saavat 6 / 2 = 3 pistettä kumpikin.

Inkerillä ja Teemulla on tasapeli jalokivissä, joten he saavat (10 + 6) / 2 = 8 pistettä kumpikin.

Sääntömuunnelmia

Kahden pelaajan säännöt

Kahdella pelaajalla käytetään vain kahdeksaa perusleiriä kymmenen sijasta.

Helpompi muunnelma

Nuorempien pelaajien kanssa pelatessa peliä voi yksinkertaistaa siten, että kukin pelaajista liikuttaa tutkimusmatkailijaansa kerran ja tekee yhden toiminnon vuorossa.

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Kirjoittanut Mikko Saari

Lautapelioppaan perustaja ja päätoimittaja Mikko fanittaa Uwe Rosenbergin isoja pelejä. Jos haluat lukea tiivistetyn katsauksen Mikon pelimausta Mikon top 20 -lista on paras lähtökohta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *