Kategoriat
Säännöt

Navegador

Navegadorissa pelaajat edustavat rikkaita kauppadynastioita, jotka ottavat osaa Portugalin siirtomaaimperiumin rakentamiseen. Ensimmäinen askel on tuntemattomien merialueiden tutkiminen. Pelaaja, joka ensimmäisenä menee kyseiselle alueelle, palkitaan tutkimusmatkailijalla sekä käteispalkkiolla, mutta samalla hänen täytyy myös uhrata yksi laivoistaan.

Navegadorin kansiPelaajan muiden saavutusten lisäksi (siirtokunnat, tehtaat, telakat, kirkot) myös tutkimusmatkailijat lasketaan voittopisteiksi (VP) pelin lopussa. Siirtokunnat ovat tärkeä taloudellinen tekijä, sillä niiden hyödykkeitä voi myydä torilla. Tehtaat ovat myös vaihtoehtoinen tulonlähde, sillä ne tuottavat rahaa kun torilta ostettuja hyödykkeitä (sokeri, kulta, mausteet) jalostetaan.

Telakoillaan pelaajat voivat rakentaa uusia laivoja ja kirkoilla palkata uusia työläisiä. Työläisten omistaminen on vaatimuksena kun rakennetaan uusia siirtomaita tai lisää rakennuksia. Pelaajan täytyy ensin maksaa työläiselle voidakseen hankkia etuisuuksia. Etuisuudet lisää voittopisteitä, joita voidaan ansaita viidessä kategoriassa. Perusvoittopisteet jokaiselle kategorialle näkyvät pelaajan laudalla. Etuisuusmerkit laitetaan näiden alapuolella sijaitseviin sarakkeisiin.

Summary-kohdan kuvassa oleva tilanne tarkoittaa seuraavaa: pelaaja saa 1 VP jokaista omistamaansa siirtokuntaa kohden, 2 VP jokaista omistamaansa tehdasta kohden, 5 VP jokaisesta tutkimusmatkailijasta, 7 VP jokaisesta telakasta ja 3 VP jokaisesta kirkosta. Lisäksi jokainen työläinen, laiva ja 200 cruzadoa tuovat yhden lisäpisteen.

Alkuasetukset

 1. Tori. Neljänteen riviin, ylhäältä päin laskettuna, laitetaan kuutiot jotka merkkaavat alkuhinnat sokerille, kullalle ja mausteille.
 2. Pelaajat. Jokainen pelaaja aloittaa kahdella oman värisellään laivalla Portugalissa, asettaa työläisensä Lisboaan sarakkeeseen 3 ja pelimerkkinsä toimintaympyrän keskelle. Lisäksi jokainen pelaaja saa 200 cruzadoa, kuninkaan etuisuuden, viisi laivaa varastoonsa ja pelaajan oman laudan jossa on yksi tehdas (oranssi), 1 telakka (ruskea) ja yksi kirkko (harmaa).
 3. Siirtokunnat. Siirtomaamerkit sekoitetaan ja laitetaan hintapuoli alaspäin jokaiselle maa-alueelle.
 4. Etuisuudet. Yksi etuisuus jokaista tyyppiä laitetaan galleriaan.
 5. Vaaralliset merialueet. Nagasakiin (kaksin- ja kolminpelissä myös Macaoon) laitetaan merkki näyttämään ylimääräistä laivan menetystä.
 6. Tutkimusmatkailijat. Jokaiselle merialueelle paitsi Portugaliin laitetaan sininen pyöreä puinen pelinappula.
 7. Rakennukset. Rakennukset laitetaan pelilaudan oikeassa alakulmassa olevaan tilaan seuraavasti: kolmeen ylimpään riviin tulee 6 tehdasta sokerille, kullalle ja mausteille. Kahteen jäljelle jäävään riviin laitetaan loput telakat ja kirkot, vasemmalta oikealle (jos pelaajia on enemmän kuin 2, kaikista kalleimmat kentät jätetään tyhjiksi).

Pelin päättyminen

Kun viimeinen merialue on tutkittu tai viimeinen rakennus on otettu, pelataan vielä yksi kierros. Pelaaja, jolla on eniten voittopisteitä voittaa pelin.

Toiminnan valinta

Pelaajat toteuttavat vuoron toisensa perään, myötäpäivään. Vuoro valitaan laittamalla kahdeksankulmion muotoinen nappula pyöreään toimintaympyrään (rondeliin) ja toteuttamalla siinä esitetty vuoro.

Ensimmäisellä vuorolla pelinappulan sijainnin rondelilla saa valita vapaasti. Sen jälkeen pelinappula liikkuu eteenpäin myötäpäivään. Mikä tahansa kolmesta seuraavasta alueesta on valittavana ilmaiseksi. Jos nappulaa liikutetaan pidemmälle kuin kolme askelta, jokainen lisäaskel maksaa yhden pelaajan laivan, joka poistetaan mistä tahansa pelilaudalta takaisin pelaajan varastoon.

Samaa alueella ei saa olla kahta vuoroa peräkkäin. Jos pelaaja haluaa toteuttaa saman toiminnon peräjälkeen, on hänen liikuttava eteenpäin 8 askelta ja maksettava 5 laivaa. Useampi pelinappula samalla rondelin alueella eivät vaikuta toisiinsa.

Alku

Peli toteutetaan kolmessa vaiheessa ja alkaa vaiheesta yksi. Vaiheet kaksi ja kolme avautuvat kun Cabo da Boa Esperanca tai Malaca on tutkittu. Näiden alueiden rajat ovat merkattu punaisella sinisen sijaan. Kun aloittava pelaaja on valittu, hänen oikealla puolellaan istuvalle pelaajalle (viimeinen pelaaja) annetaan “navegador” kortti. Tämä kortti mahdollistaa yhden ylimääräisen, vapaasti valittavan purjehdustoiminnon pelaajan valitsemallaan vuorolla. Kun korttia on käytetty, siirtyy se taas oikealla istuvalle pelaajalle. Ensimmäisellä kierroksella kyseistä korttia ei voi käyttää.

Pelaajan toiminnot

Rondelissa on valittavana 7 eri toimintoa. Tori on kahdesti.

Workers – Työläiset

Pelaaja voi palkata yhden työläisen jokaista omistamaansa kirkkoa kohden, hintaan 50 cruzadoa. jokainen ylimääräinen työläinen maksaa 100 cruzadoa per pelivaihe (esimerkiksi 300 kolmannessa vaiheessa) Työläisten lukumäärää seurataan Lisboassa sijaitsevalla taulukolla. Työläisten hinta maksetaan pankille. Pienin mahdollinen työläisten määrä on 2, maksimi 9.

Jos pelaajalla on jo 9 työläistä Lisboassa, hän ei voi saada lisää. Tässä tapauksessa hänen kirkkonsa voi palkata virtuaalisia työntekijöitä 50 cruzadoa kappale, jotka myydään heti pankille 100 kappaleelta, tuoden pelaajalle 50 cruzadon neton per työläinen. Kirkolle täytyy tosin maksaa 50 cruzadoa per työläinen etukäteen.

Ships – Laivat

Laivoilla on samat maksut kuin työläisillä. Pelaaja voi rakentaa niin monta laivaa kuin hänellä on telakoita, 50 cruzadoa kappale. Lisälaivat maksavat 100 kertaa pelivaihe. (100 ensimmäisessä, 200 toisessa ja 300 kolmannessa vaiheessa) Kaikki uudet laivat laitetaan Portugalin edustalle. Jos pelaajalla on jo käytössään kaikki 7 laivaa pelilaudalla, hän ei voi saada enempää. Lisälaivat myydään samantien pankille 100 cruzadoa kappale, maksettuaan ensin 50 cruzadoa per laiva.

Sailing – Purjehtiminen

Pelaaja voi purjehtia kaikilla laivoillaan uudelle alueelle. Ensimmäisessä pelivaiheessa, laivat voivat ylittää vain yhden rajan (sinisen tai punaisen) vaihtaessaan alueelta toiselle. Toisessa vaiheessa laivat voivat ylittää maksimissaan kaksi ja kolmannessa vaiheessa kolme rajaa vuorossa. Usean eri pelaajan laivat samalla alueella eivät vaikuta toisiinsa. Tutkimusmatkailija: Tuntemattomille vesille, joissa on tutkimusmatkailija (sininen, pyöreä puinen levy) ei voi liikkua yhdellä laivalla. Kyseiselle alueelle mentäessä tarvitaan vähintään kaksi laivaa.

Yksi laivoista menetetään tuntemattomilla vesillä. Tutkimusmatkaillessaan pelaaja toimii seuraavasti:

 • ottaa yhden tutkimuslaivoistaan takaisin varastoonsa,
 • ottaa sinisen tutkimusmatkailijan pelilaudalta ja asettaa sen omalle pelilaudalleen,
 • paljastaa siirtomaamerkit pinostaan,
 • saa bonuksen pankista, jonka suuruus on halvin paljastetuista siirtokuntamerkeistä.

Paljastetut siirtomaamerkit asetetaan kuvapuoli ylöspäin kaikkien nähtäväksi juuri tutkitulle alueelle. Pelaaja ei saa tutkia kahta uutta aluetta saman vuoron aikana.

Tutkiessaan alueita, jotka on merkattu tuplahävikki-merkillä (Nagasaki ja ehkä Macau) pelaajan täytyy ottaa takaisin varastoonsa 2 laivaa yhden sijaan. Täten hän tarvitsee vähintään 3 laivaa siirtyäkseen kyseiselle alueelle.

Colony – Siirtokunta

Pelaaja voi perustaa useamman kuin yhden uuden siirtokunnan. Hän maksaa pankkiin summan, joka on painettuna siirtokuntamerkkeihin ja ottaa kyseiset merkit varastoonsa. Lisäksi pelaajan on täytettävä seuraavat kaksi vaatimusta kullekin uudelle siirtokunnalle:

 • vähintään yksi oma laiva kyseisellä alueella
 • vähintään kaksi työläistä Lisboassa

Uusien siirtokuntien perustaminen ei maksa laivoja eikä työläisiä, mutta jokaista työläistä ja laivaa voi käyttää vain kerran vuoron aikana. Esimerkiksi perustaessaan 2 siirtokuntaa yhdelle alueelle samalla kertaa, pelaajalla täytyy olla vähintään 2 laivaa kyseisellä alueella sekä 4 työläistä Lisboassa.

Hinnat siirtokunnille ovat:

 • Sokeri (valkoinen): 40 – 120 Cruzadoa
 • Kulta (keltainen): 50 – 150 Cruzadoa
 • Mausteet (ruskea): 60 -180 Cruzadoa

Jos pelaaja saa valita, perustaa hän aina halvimman siirtokunnan, sillä samaa tyyppiä olevat siirtokunnat eivät eroa toisistaan paitsi hinnaltaan.

Buildings – Rakennukset

Pelaaja voi rakentaa uusia tehtaita, telakoita sekä kirkkoja. Hän maksaa taulukossa esitetyn summan pankkiin ja asettaa uudet rakennukset pelialueelleen. Lisäksi hän tarvitsee

 • 3 työläistä jokaista uutta tehdasta kohden
 • 4 työläistä jokaista uutta telakkaa kohden
 • 5 työläistä jokaista uutta kirkkoa kohden

Työläisten määrän täytyy olla riittävä kaikkiin uusiin rakennuksiin yhteensä. Työläisten määrä Lisboassa pysyy muuttumattomana, sillä rakentaminen ei maksa työläisiä.

Market – Tori/markkinat

Pelaaja voi myydä hyödykkeitään siirtokunnissaan, sekä ottaa hyödykkeitä torilta ja jalostaa ne tehtaissaan. Siirtokuntien ja tehtaiden määrä säilyy muuttumattomana myynnin sekä jalostamisen aikana.

Tavaroiden myyminen siirtokunnissa – Selling goods with colonies. Jokaista siirtokuntaa kohden voi myydä yhden hyödykkeistään torilla. Jokaista myymäänsä yksikköä kohden, pelaaja saa kyseisen markkinahinnan mukaisen summan rahaa. Tämän jälkeen hintamerkkiä liikutetaan alaspäin yksi pykälä jokaista myytyä yksikköä kohden. Jos hintamerkki menee alimpaan sarakkeeseen, se pysyy siellä eikä mene enää alaspäin. Tuotteiden myyminen on silti mahdollista.

Hyödykkeiden jalostaminen tehtaissa – processing goods with factories. Jokaista tehdasta kohden voi jalostaa yhden yksikön verran tavaraa. Valkoiset tehtaat valmistavat sokeria, keltaiset kultaa ja ruskeat mausteita. Alussa annettavaa oranssia tehdasta voi käyttää minä tahansa edellä mainituista.

Jokaista jalostettua tuotetta kohden pelaaja saa pankista punaisen sarakkeen osoittaman summan verran rahaa, joka katsotaan hintamerkin kohdalta. Esimerkkikuvassa esitetään mausteiden hinta, joka on 60. Viereisellä sarakkeella näkyy 40 jonka pelaaja saa pankista jokaista tehdasta kohden. Tämän jälkeen pelaaja liikuttaa hintamerkkiä ylöspäin niin monta saraketta, kuin oli jalostettuja tuotteita. Jos hintamerkki nousee ylimpään sarakkeeseen, se ei mene enää korkeammalle. Tuotteiden jalostaminen on silti mahdollista.

Myyminen ja jalostaminen. Myymisestä ja tuottamisesta päättäminen tapahtuu itsenäisesti jokaiselle hyödykkeelle. Tämä mahdollistaa yhden tavaran myymisen ja toisen tuottamisen. Saman hyödykkeen tuottaminen ja myyminen ei ole sallittua. Pelaajat voivat tietysti myydä tai tuottaa vain osan hyödykkeistään, voidakseen vaikuttaa markkinahintoihin tulevia suunnitelmia varten.

Privilege – etuisuudet

Pelilaudan yläpuolella on galleria, jossa näkyy viisi eri historiallista hahmoa, joiden etuisuudet antavat heti rahabonuksen sekä voittopisteitä (VP) pelin lopuksi.

Pelaaja menettää yhden työläisensä ja valitsee sen tilalle etuisuuden, joka on sillä hetkellä valittavana pelilaudalla. Etuisuudet palkitsevat siirtokuntien, tehtaiden, tutkimusmatkailijoiden, telakoiden sekä kirkkojen omistamisesta. Lueteltuna vasemmasta oikealle.

Pelaaja voi ottaa vain yhden etuisuusmerkin vuorollaan. Etuisuusmerkki laitetaan pelaajan pelialustan ylimpään mahdolliseen sarakkeeseen, joka näyttää kyseisen bonuksen. Bonus pienenee jokaisella lisätyllä etuisuudella. Juuri saatu bonus kerrotaan kyseiseen etuisuusmerkkiin oikeuttavalla saavutuksella (siirtokunta, tehdas, tutkimusmatkailija, telakka, kirkko) ja se maksetaan pankista.

Pelin aikana kukin pelaaja voi ottaa vain 3 samaa tyyppiä olevaa etuisuusmerkkiä. Jos pelaajalla on vain 2 työläistä, hän ei voi myöskään ottaa etuisuutta, sillä pelaajilla täytyy aina olla vähintään 2 työläistä Lisboassa.

Pelivaiheet

Peli alkaa ensimmäisestä vaiheesta. Kun Cabo da Boa Esperanca on tutkittu, peli menee vaiheeseen kaksi. Kolmanteen vaiheeseen siirrytään kun Malaca on tutkittu. Tämä on korostettu pelilaudalla punaisin rajaviivoin (sinisten sijaan) sekä pienellä kaaviolla, joka näyttää voimaan astuvan vaiheen.

Vaiheen kaksi kaavion oikeassa kulmassa näkyy, että kaikki laivat voivat nyt liikkua kaksi aluetta vuoron aikana ja että uudet työläiset ja laivat maksavat nyt 200 cruzadoa kappaleelta. Kolmosvaiheessa kaikki laivat voivat liikkua yhteensä 3 alueen verran ja uudet työläiset sekä laivat maksavat 300 kappaleelta.

Uusi vaihe astuu voimaan vasta seuraavalla vuorolla, niinpä vanhat purjehdussäännöt pätevät nyt pelattavalla vuorolla.
Uuden vaiheen alussa etuisuusmerkit täydennetään pelaajien määrän mukaan. Vieressä esitetyssä taulukossa (game phases) näytetään lisättävien etuisuusmerkkien määrä.

Kahdella pelaajalla, ylin rivi, jokainen uusi vaihe alkaa 1 etuisuudella kutakin tyyppiä. Viidellä pelaajalla, alin rivi, toinen vaihe alkaa 2 kappaleella jokaista etuisuusmerkkiä ja kolmas vaihe kolmella.

Navegador-kortti mahdollistaa yhden purjehdustoiminnon tekemisen ennen yhdenkään pelaajan vuoroa rondelilla. Pelaajan käytettyä kortin se siirtyy hänen oikealla puolellaan istuvalle pelaajalle. Kunkin pelivaiheen purjehdussäännöt ovat voimassa Navegador-korttia käytettäessä. Erityisesti korttia voidaan käyttää tuntemattomien merialueiden tutkimiseen. Täten yhdessä tavallisen purjehdustoiminnon kanssa on mahdollista saada jopa kaksi tutkimusmatkailijaa ennen kuin seuraava pelaaja tekee vuoronsa.

Jos Navegador-kortin käyttäminen laukaisee seuraavan pelivaiheen, uuden pelivaiheen säännöt ovat voimassa jo heti normaalilla vuorolla rondelissa.

Jos korttia ei käytetä yhden täyden rondel-kierroksen aikana, se vanhenee automaattisesti ja siirretään oikealla istuvalle pelaajalle. Täyttä kierrosta seurataan laivalla, joka asetetaan rondeliin sillä hetkellä, kun kyseinen pelaaja saa kortin. Laiva asetetaan kyseisen pelaajan pelinappulan viereen. Kun kortti siirtyy uudelle pelaajalle, laitetaan myös laiva hänen pelimerkkinsä viereen.

Pelin päättyminen

Pelin päättymisen käynnistää toinen seuraavista tapahtumista:

 • Nagasakin merialue on tutkittu
 • viimeinen rakennus on otettu

Kun pelin päättyminen on laukaistu toisella edellä mainituista tavoista, jokainen pelaaja, mukaanlukien se joka laukaisi päättymisen, tekee vielä viimeisen siirtonsa, jonka jälkeen peli päättyy. Jos pelaaja käyttää Navegador-kortin Nagasakin tutkimiseen, saa hän käyttää normaalin vuoronsa ja vasta tämän jälkeen kaikki pelaajat, mukaanlukien kortin käyttäjä toteuttaa viimeisen vuoronsa.

Pisteytys

Pelaajat käyttävät lopullisten voittopisteiden laskemiseen pelimerkkiään, jonka hän ottaa rondelilta ja asettaa pelilaudan reunalla sijaitsevalle pisteradalle. Jos pelaajan pisteet ylittävät 100 VP, pelaajan laiva asetetaan pisteytysradalle sadan pisteen merkiksi.

Pelaaja, jolla on eniten voittopisteitä voittaa pelin. Tasapelit ratkaistaan Navegador-merkin avulla. Pelaaja, jolla on Navegador-merkki tai joka on seuraavana vuorossa sen saadakseen, voittaa pelin.

Lopulliset pisteet

Pelaajat saavat yhden voittopisteen jokaista työläistä kohden, joka hänellä on Lisboassa, laivoista jotka ovat pelilaudalla sekä jokaista 200 cruzadoa kohden.

Tämän jälkeen pelaajien omat laudat tarkistetaan. Taulukon sarakkeissa olevat luvut lasketaan jokaiselle viidelle saavutukselle erikseen ja kyseiset summat kerrotaan kunkin saavutuksen määrällä. Sivulla 8 olevassa ensimmäisessä kuvassa esitetty tilanne lasketaan seuraavasti: Jokainen siirtokunta on 4 pistettä, jokainen tehdas on 2 pistettä, jokainen tutkimusmatkailija on 5 pistettä, jokainen telakka on 7 pistettä ja jokainen kirkko on 5 pistettä.

Ennenkuin pelaajat laskevat lopulliset voittopisteensä, jokainen pelaaja ottaa kuninkaan etuisuuden ja laittaa sen mille tahansa vapaalle sarakkeelle pelilaudallaan, kuitenkaan saamatta kyseistä käteisbonusta. Kuninkaan etuisuus lasketaan miksi tahansa etuisuudeksi seuraavasti: 2 voittopistettä jokaista telakkaa tai kirkkoa kohden tai yhdeksi etuisuudeksi mihin tahansa jäljellä olevista kolmesta sarakkeesta.

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *