Kategoriat
Säännöt

Web of Powerin säännöt

Kardinaali ja kuningas sijoittuu 1100-luvun Eurooppaan, jossa yhdeksän tärkeimmän maan uskonnolliset järjestöt kamppailevat vaikutusvallasta. Pelaamalla kortteja pelaajat perustavat luostareita ja asettavat neuvonantajia ruhtinaiden hoveihin. Luostarien taidokas asettelu ja eri maihin pelattujen neuvonantajien luomat liittoumat tuovat pelaajille pisteitä. Juonittelemalla pelaajat tiukentavat vaikutusvaltansa verkkoa ja se, joka kerää pelin aikana eniten pisteitä, voittaa.

Michael Schachtin peli. Käännös julkaistu Goldsieberin luvalla.

Lue Web of Powerin arvostelu.

Pelin sisältö

 • 55 korttia
 • 13 Franken/Aragon
 • 12 Bayern/Burgundy
 • 11 Lothringen/Italien
 • 10 England/Schwaben
 • 9 Frankreich
 • 100 luostaria (20 kpl kutakin viittä väriä)
 • 40 neuvonantajaa (8 sylinteriä kutakin viittä väriä)
 • 5 pistemerkkiä (yksi per väri)
 • aloittajamerkki (musta)
 • pelilauta
 • säännöt

Alkuvalmistelut

Pelilauta asetetaan keskelle pöytää. Kukin pelaaja ottaa itselleen yhden värin luostarit ja neuvonantajat ja asettaa pistemerkkinsä pisteradan kohtaan “0”.

Aloittaja valitaan pelaajien haluamalla tavalla. Aloittaja ottaa mustan aloitusmerkin ja pitää sen pelin loppuun asti.

Jos pelaajia on alle 5. Neljällä pelaajalla poistetaan viisi korttia – yksi kutakin lajia. Kolmella pelaajalla poistetaan kaksi korttia joka lajia.

Kortit sekoitetaan ja jokaiselle pelaajalle jaetaan kolme korttia kuvapuoli alaspäin. Loput kortit asetetaan pakaksi kuvapuoli alaspäin laudan viereen. Kaksi päällimmäistä korttia käännetään esiin pakan viereen.

Peli kulkee aloittajasta lähtien myötäpäivään.

Laudan merkinnät

Eurooppa on jaettu laudalla yhdeksään maahan ja viiteen väriin. Kukin väri vastaa kahta maata (esimerkiksi vihreä Baijeria ja Burgundia). Ranska on poikkeus, sillä on oma värinsä.

Kussakin maassa on kuvattuna pieniä luostareita. Luostarinappuloita voi pelata vain näille paikoille, yhden kuhunkin. Luostarit on yhdistetty teillä. Jos pystyy saamaan vähintään neljä luostaria yhtenäiseksi ketjuksi, saa lisäpisteitä.

Jokaisessa maassa on myös pyöreä sinettimerkki, johon neuvonantajat pelataan. Eri maat on yhdistetty liittoumin. Niitä kuvaavat viivat, joissa on numeroituja (1–15) ruutuja. Ruuduilla ei ole mitään tekemistä pisteytyksen kanssa, vaan ne ovat vain visuaalinen apuväline. Esimerkiksi ruutu kaksi kuvaa Englannin ja Ranskan välistä liittoumaa. Pelin lopussa liittoumat pisteytetään, jolloin pelaajilla on syytä olla mahdollisimman paljon neuvonantajia liittoumien maissa.

Katkoviivat eivät ole teitä, vaan osoittavat liittoumia.

Pelin kulku

Pelaajat pelaavat vuorotellen kortteja kädestään asettaakseen nappuloita laudalle. Pelaamalla kortin voi pelata laudalle yhden nappulan (joko luostarin tai neuvonantajan) kortin osoittamaan maahan (vain toiseen, jos kortissa on kaksi maata). Vuorossa saa pelata kaksi korttia, joiden on oltava samanlaisia. Kaksi samanlaista korttia voi pelata myös jokerina, jolloin niillä voi pelata yhden nappulan mihin tahansa maahan. Maksimissaan vuoronsa aikana voi siis pelata kolme korttia: kaksi jokerina ja kolmas saman maan oikeana korttina.

Hyvä nyrkkisääntö on 3-2-1: vuorossa voi pelata korkeintaan kolme korttia, joilla voi laittaa korkeintaan kaksi nappulaa korkeintaan yhteen maahan.

Jos pelaaja ei voi tai ei halua pelata yhtään nappulaa, on yksi kortti kuitenkin heitettävä pois.

Nappuloiden asettaminen

Nappuloiden asettelua koskevat tietyt säännöt.

Yleisesti ottaen, pelaaja saa pelata yhden tai useamman nappulan yhteen korteissa mainituista maista. Jos kohdemaassa ei ole vielä yhtään nappulaa, sinne saa pelata vain ja ainoastaan yhden luostarin. Ei mitään muuta. Jos maassa on vähintään yksi luostari, sinne voi pelata kaksi nappulaa valintansa mukaan.

Nappuloita on rajallinen määrä. Jos pelaaja käyttää kaikki luostarinsa ja neuvonantajansa, hän ei voi pelata laisinkaan. Näin käy kuitenkin hyvin harvoin.

Esimerkkejä:

Johannalla on yksi Ranska- ja kaksi Franken/Aragon-korttia kädessään. Hän päättää pelata Frankeniin ja pelaa yhden Franken/Aragon-kortin. Koska kukaan muu ei ole vielä pelannut tähän maahan, saa hän pelata ainoastaan yhden luostarin. Hänen vuoronsa päättyy, koska nappuloita saa pelata vain yhteen maahan.

Villellä on yksi Franken/Aragon- ja kaksi Bayern/Burgundy-korttia. Hän haluaa pelata kaksi nappulaa Frankeniin, koska siellä on jo jotain. Ville pelaa ensimmäisen nappulansa, luostarin, käyttäen Franken/Aragon-korttia. Sen jälkeen hän käyttää kaksi Bayern/Burgundy-korttiaan jokerina ja pelaa niillä toisen nappulan, neuvonantajan, Frankeniin.

Teemulla on kolme Ranska-korttia. Koska Ranskassa on jo luostareita ja kerralla saa pelata korkeintaan kaksi nappulaa, hänellä on kaksi vaihtoehtoa: a) pelata yhden tai kaksi nappulaa Ranskaan käyttäen yhtä monta korttia, b) pelata yksi nappula mihin tahansa käyttäen kaksi korttia.

Luostarit

Luostarit pelataan kartalle luostarimerkkeihin. Näihin kohtiin menee vain yksi luostari kuhunkin ja kun kaikki on täytetty, kyseiseen maahan ei mahdu enempää luostareita.

Neuvonantajat

Neuvonantajat pelataan pyöreisiin sinettimerkkeihin. Samassa maassa voi olla useita eri pelaajien neuvonantajia. Neuvonantajien maksimimäärä kussakin maassa riippuu luostarien määrästä: neuvonantajien määrä ei saa ylittää eniten luostareita maassa omistavan pelaajan luostarien määrää. Jos, esimerkiksi, Ranskassa on kolme punaista luostaria, kaksi sinistä ja kaksi keltaista, mahtuu Ranskaan yhteensä kolme neuvonantajaa (mitä tahansa värejä).

Neuvonantajia voi pelata maihin, joissa pelaajalla ei ole omia luostareita.

Esimerkkejä:

Inkeri haluaa pelata kaksi neuvonantajaa Ranskaan. Hänellä on Ranska-kortti ja kaksi England/Schwaben-korttia. Koska Lauralla on neljä luostaria Ranskassa (enemmän kuin muilla pelaajilla), Ranskaan mahtuu neljä neuvonantajaa. Tällä hetkellä Ranskassa on kaksi neuvonantajaa (Lauralla ja Villellä kummallakin yksi), joten Inkeri voi pelata kaksi neuvonantajaansa pelaamalla Ranska-korttinsa ja molemmat England/Schwaben-korttinsa jokerina.

Italiassa luostareita on Lauralla ja Atrolla, kaksi kummallakin. Neuvonantajien maksimimäärä on siis kaksi. Jos Laura tai Atro pelaisi Italiaan uuden luostarin, voisi sinne pelata kolme neuvonantajaa.

Korttien nostaminen

Kun nappulat on pelattu, tulee kortteja nostaa, kunnes kädessä on jälleen kolme korttia. Kortteja voi nostaa joko pakasta tai näkyvillä olevista korteista, missä suhteessa ja järjestyksessä vain haluaa. Kun pelaaja on korttinsa nostanut, käännetään tarvittaessa esiin uusia kortteja siten, että esillä on taas kaksi korttia.

Pelaajien, jotka eivät pelaa nappulaa laudalle, on pakko vaihtaa kortti. Yksi kortti on heitettävä poistopakkaan ja tilalle otettava uusi, joko pakasta tai esillä olevista korteista. Sen jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle, kunnes pakka loppuu.

Pisteytys ja pelin loppu

Kun pakka loppuu ensimmäisen kerran (eli kun viimeinen pakassa oleva kortti nostetaan, vaikka pöydällä olisi vielä avoimia kortteja), keskeytyy peli luostarien pisteytyksen ajaksi. Jokaisen maan luostarit pisteytetään. Neuvonantajat pisteytetään vasta pelin loputtua.

Pisteyttämisen helpottamiseksi maat kannattaa käydä läpi seuraavassa järjestyksessä: ensin ulkoreunan maat myötäpäivään (England, Franken, Bayern, Italien, Aragon, Frankreich) ja sitten sisämaat (Lothringen, Schwaben, Burgundy).

Pisteet merkitään siirtämällä pelaajien pistemerkkejä eteenpäin pisteradalla.

Välipisteytyksen jälkeen poistopakka sekoitetaan uudeksi nostopakaksi. Jos pöytään jäi avoimia kortteja, niiden annetaan olla paikoillaan. Peli jatkuu aloittajan vasemmalta puolelta.

Kun pakan viimeinen kortti on käytetty toisen kerran, peli on lopussa. Pelaajat jatkavat kuitenkin korttien pelaamista, kunnes viimeinen pelaaja on saanut vuoronsa. Peli päättyy myös jos yhtään nappulaa ei voi enää pelata. Sen jälkeen tapahtuu loppupisteytys, jonka jälkeen eniten pisteitä saanut julistetaan voittajaksi. Tasapelin tullessa ratkaisee jäljelle jääneet nappulat – se kenellä on eniten nappuloita jäljellä (eli kuka on saanut parhaat pisteet vähimmillä nappuloilla) voittaa.

Loppupisteytyksessä pisteytetään luostarit kuten välipisteytyksessäkin. Sen lisäksi pisteytetään neuvonantajat ja luostariketjut.

Luostarien pisteytys

Pelaaja, jolla on eniten luostareita jossain maassa saa pisteen jokaisesta luostarista siinä maassa, väristä riippumatta. Jos Lauralla on Ranskassa neljä luostaria, Inkerillä kaksi ja Atrolla yksi, saa Laura enemmistöstään seitsemän pistettä.

Pelaaja, jolla on toiseksi eniten luostareita, saa yhden pisteen jokaisesta enemmistön omaavan pelaajan luostarista. Esimerkkitapauksessamme Inkeri saisi siis neljä pistettä, koska Lauralla on neljä luostaria.

Pelaaja, jolla on kolmanneksi eniten luostareita, saa yhden pisteen jokaisesta toiseksi eniten luostareita omaavan pelaajan luostarista. Näin ollen Atro saisi kaksi pistettä Inkerin kahdesta luostarista.

Niin edelleen neljäs ja viides pelaaja saavat pisteitä kolmannen ja neljännen pelaajan luostarien mukaan. Ilman luostareita ei voi saada yhtään pistettä. Tasapelien sattuessa saavat kaikki tasoissa olevat pelaajat yhtä monta pistettä.

Lothringenissa Teemulla ja Villellä on kummallakin kaksi luostaria. Johannalla on yksi. Teemu ja Ville saavat kumpikin enemmistöstään viisi (2+2+1) pistettä. Johannalla on toiseksi eniten, joten hän saa enemmistön omaavan pelaajan luostarien verran pisteitä, eli kaksi (ei siis neljää!).

Neuvonantajien pisteytys

Neuvonantajista saatavat pisteet tulevat liittoumista. Pelissä on 15 mahdollista liittoumaa, joita kuvaavat ruudut (numeroitu 1–15). Nämä käydään läpi yksi kerrallaan, numerojärjestyksessä (numerointi on vain tämän prosessin selkeyttämiseksi).

Liittouma tuottaa pisteitä vain jos jollain pelaajalla on:

 1. neuvonantajia kummassakin maassa
 2. vähintään jaettu enemmistö neuvonantajia kummassakin maassa

Jos nämä ehdot täyttyvät, saa ne täyttävä pelaaja pisteen jokaista liittouman maissa olevaa neuvonantajaa kohden, olivat ne minkä värisiä tahansa. Koska maat ovat mukana useissa eri liittoumissa, kannattaa neuvonantajien pelaamista miettiä tarkkaan.

Esimerkki

Italiassa on kaksi Lauran neuvonantajaa, 1 Atron ja 1 Villen. Burgundissa Lauralla on yksi neuvonantaja ja Atrolla myös yksi. Lauralla ja Atrolla on neuvonantajia kummassakin maassa ja jaettu enemmistö Burgundissa. Lauralla on kuitenkin puhdas enemmistö Italiassa, joten vain Laura saa pisteitä tästä liittoumasta. Laura saa kuusi (4+2) pistettä, koska maissa on yhteensä kuusi neuvonantajaa.

Seuraavaksi pisteytetään liittouma 15, Italia ja Baijeri. Baijerissa Atrolla on kaksi neuvonantajaa ja Villellä yksi. Atrolla ja Villellä on neuvonantajia kummassakin maassa, mutta toinen ehto ei täyty: kummallakaan heistä ei ole edes jaettua enemmistöä Italiassa. Liittoumaa ei ole, eikä kukaan saa pisteitä.

Luostariketjujen pisteytys

Aivan viimeisenä pisteytetään luostariketjut. Jos pelaajalla on vähintään neljä luostaria katkeamattomassa jonossa, saa hän yhden pisteen jokaisesta luostarista. Merireittejä ei lasketa, ne eivät ole teitä. Haaraumia ei lasketa, vain pisin yhtenäinen ketju kustakin luostariryppäästä.

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Kirjoittanut Mikko Saari

Lautapelioppaan perustaja ja päätoimittaja Mikko fanittaa Uwe Rosenbergin isoja pelejä. Jos haluat lukea tiivistetyn katsauksen Mikon pelimausta Mikon top 20 -lista on paras lähtökohta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *