Kategoriat
Artikkelit

Lautapelisanasto

Lautapeliharrastajilla on oma kielensä, joka ei aukene ulkopuolisille. Monet asiat on kuitenkin helpointa selittää käyttäen alan kieltä. Tähän sanastoon on kerätty peliesittelyissä esiintyvää lautapelialan termistöä.

Abstrakti peli — Teematon peli, jossa pelimekaniikkaa ei ole kääritty turhiin koristeisiin. Monet klassikkopelit kuten shakki, go ja backgammon ovat abstrakteja. Peli voi tuntua abstraktilta, vaikka sillä jokin teema olisikin. Aavikon karavaanit on hyvä esimerkki pelistä, jossa teemalla ei ole mitään tekemistä pelimekaniikan kanssa, vaan sen voisi poistaa kokonaan ilman että peli kärsisi siitä. Abstrakteja pelejä.

Alue-enemmistöpeli (area control, area majority, area influence) — Pelaajat sijoittavat resursseja erilaisille alueille ja pisteytyksessä ratkaisee se, kenellä on alueella enemmistö. Tavallisesti eniten panostanut pelaaja saa eniten pisteitä, toiseksi tullut esimerkiksi puolet voittajan pisteistä ja kolmas neljäsosan. El Grande on alue-enemmistöpelien klassikko.

Ameritrash, rässi — Alunperin amerikkalaislähtöinen pelien koulukunta, jossa pääpaino on vahvalla teemalla, miniatyyreillä ja runsaalla pelaajien välisellä konfliktilla, vastakohtana europeleille. Nimitys on alunperin halveksuva, mutta sittemmin omaksuttu laajemmin käyttöön ja nykyisin se on melko neutraali. Ameritrash-pelejä ovat muun muassa monet Fantasy Flight Gamesin pelit. Jos pelissä on laudalla miniatyyrejä, jotka taistelevat, noppia heitellään paljon ja peli kestää ainakin pari tuntia, ollaan ameritrashin ytimessä.

Analyysihalvaus (analysis paralysis, AP) — Analyysihalvauksesta kärsivä pelaaja halvaantuu vuorollaan miettimään siirtojaan uudestaan ja uudestaan. Taipumus on pelaaja- ja pelikohtainen. Tietyt pelit ajavat tietyt pelaajat halvauksen partaalle. Erityisesti Tikalin kaltaiset toimintapisteisiin perustuvat pelit ovat tyypillisesti tällaisia pelejä. Analyysihalvaus itsessään ei ole ongelma; muiden pelaajien kyllästyminen odotteluun on. Tilannetta voi yrittää ratkaista ajastimilla, mutta aikapaine voi jopa pahentaa tilannetta ja tehdä pelikokemuksesta miettijälle hyvin epämiellyttävän. Parempi ratkaisu onkin keksiä muuta tekemistä miettijän vuorojen ajaksi tai pelata nopeatempoisempia pelejä.

Beer & pretzels -peli — Kevythenkinen, huumoripitoinen ja usein täysin satunnainen peli, joka sopii vaikkapa kaljoittelun ja pikkusuolaisten seuraksi. Tyypillisesti amerikkalaista alkuperää. Näillä sivuilla ei juuri beer & pretzels -pelejä esitellä, Munchkin ja Chez Geek ovat lähinnä tätä kategoriaa.

Con — Pelitapahtumien nimissä usein esiintyvä termi on lyhenne sanasta convention, kokoontuminen.

Crayon rail -pelit — Joukko rautatieaiheisia pelejä, joissa pelaajat piirtävät junaratansa laudalle väriliiduilla. Mayfair Gamesin Empire Builder -sarja on crayon rail -pelien kulmakivi.

Ei-pelaaja (non-gamer) — Ihminen, joka ei pelaa lautapelejä. Käsite esiintyy esimerkiksi keskusteltaessa ei-pelaajille sopivista peleistä (katso myös porttipeli).

Europeli, saksalaispeli — Lyhyt ja naseva ilmaus pelille, jossa hiottu pelimekaniikka yhdistyy melko pinnalliseen teemaan. Europeli on tyypillisesti kestoltaan melko lyhyt, luonteeltaan rauhanomainen ja vaikeustasoltaan sopiva koko perheelle. Carcassonne, Menolippu ja Catanin uudisasukkaat ovat hyviä esimerkkejä europeleistä. Nimi selittyy sillä, että europelit ovat tyypillisesti saksalaista alkuperää; toisaalta niiden luonne on vastakkainen vanhemmille amerikkalaisille peleille.

Huutokauppapeli — Peli, jonka päämekanismina ovat huutokaupat. Huutokauppojen käyttäminen on tyypillinen europelien piirre. Erilaisia huutokauppamekanismeja on paljon: perinteiset avoimet huutokaupat, sokkohuutokaupat, vuoropohjaiset huutokaupat, dollarihuutokaupat, hollantilaiset huutokaupat ja niin edelleen. Huutokaupat ovat merkittävässä osassa monessa saksalaispelissä. Erityisesti Reiner Knizia on tehnyt useita hyviä huutokauppapelejä. Huutokauppapelejä.

Kaoottisuus — Kaoottisessa pelissä tapahtumat ovat yllättäviä ja pelitilanteet muuttuvat nopeasti. Kaoottisuus voi olla lähtöisin pelin satunnaistapahtumista tai toisten pelaajien tekemisistä.

Keräilykorttipeli (collectible card game tai trading card game) — Peli, jota myydään tyypillisesti pienissä korttipusseissa. Pelaajat vaihtelevat kortteja saadakseen tarvitsemansa. Keräilykorttipelien olennainen osa on pakanrakennus, eli pelaajat kokoavat peleissä käyttämänsä pakat kokoelmistaan. Keräilykorttipelien vakava pelaaminen edellyttää usein jatkuvaa sijoittamista uusiin kortteihin. Magic: The Gathering ja Pokemon ovat genren menestyksekkäimpiä edustajia. Keräilyminiatyyripelit toimivat vastaavalla periaatteella.

Kortinvalinta (card drafting) — Kortinvalinta viittaa kahteen eri mekanismiin. Yksinkertaisempi ja yleisempi esiintyy muun muassa Menolipussa, jossa pelaajat voivat nostaa uusia kortteja joko suljetusta pakasta tai avoimesta korttivalikoimasta. Monimutkaisempi mekanismi on peräisin keräilykorttipeleistä. Siinä pelaajat aloittavat samalla määrällä kortteja, joista valitsevat yhden ja antavat loput seuraavalle pelaajalle. Näistä valitaan yksi ja annetaan loput eteenpäin ja niin edelleen, kunnes kaikki ovat valinneet itselleen yhtä monta korttia kuin millä valinta aloitettiin. Tämä mekanismi esiintyy esimerkiksi Fairy Talessa ja Notre Damessa.

Korttivetoinen sotapeli (card driven wargame)Sotapeli, joka käyttää kortteja pelaajien toimintojen mahdollistamiseen. Usein pelaajien on valittava, käyttävätkö kortin hyödyllisenä tapahtumana vai yleisinä toimintapisteinä, joilla liikuttaa tai huoltaa joukkoja. Twilight Struggle on korttivetoinen sotapeli. Blue Moon City ei ole sotapeli, mutta toimii pitkälti samalla periaatteella.

Kromi — Ylimääräinen teemaa vahvistava elementti peleissä. Voi tarkoittaa sekä sääntöjä että komponentteja. Varsinkin amerikkalaisen koulukunnan peleistä löytyy pikkusääntöjä, joiden tarkoituksena on vahvistaa pelin teemaa tai historiallista tarkkuutta. Kromisäännöt tekevät peleistä usein myös mutkikkaampia ja vaikeampia hallita. Komponenteissa kromi viittaa pelin taustatarinaa valottaviin teksteihin, ylenpalttiseen kuvitukseen, figuureihin tai komponenttipaljouteen. Ylipäätään kyse on ylimääräisistä, varsinaisen pelaamisen kannalta tarpeettomista asioista.

Laattojenasettelupeli (tile-laying game) — Pelin päämekaniikkana on komponenttien asetteleminen laudalle. Laattoja voidaan pelata pelilaudalle tai vaihtoehtoisesti pelilauta muodostuu pelatuista laatoista kuten Carcassonnessa. Laatat voivat olla neliskulmaisia, kuusikulmioita, kolmioita tai ihan mitä tahansa. Aavikon karavaaneista puhutaan usein laattojenasettelupelinä, vaikka laudalle ladotaan muovikameleita.

Logistiikka — Tieteenalana logistiikka on erilaisten resurssivirtojen hallintaa. Lautapeleissä logistiikka esiintyy monissa peleissä vaatimuksena käyttää resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Antiken kaltaisissa logistiikkapeleissä logistiikan tehokas toteuttaminen on pelin tärkein haaste.

Ludografia — Lista suunnittelijan julkaistuista lautapeleistä. Peli on latinaksi ludus.

Lumipallopeli (snow-ball game) — Talouspeli, jossa pelaajat sijoittavat rahoja uuteen tuotantokoneistoon, jolloin pelaajan tuotantokyky kasvaa kuin rinnettä alas vyöryvä lumipallo. Phoenicia ja St. Petersburg ovat lumipallopelejä.

MeepleCarcassonnesta tuttuja ihmismäisiä puunappuloita sanotaan meepleiksi, joskin termi on sittemmin yleistynyt kattamaan hyvin monenlaiset puunappulat. Sanoista my people johdetun sanan keksi yhdysvaltalainen Alison Hansel.

Mekaniikka, mekanismi — Pelin rakennuspalikka, joka kertoo miten peli toimii ja mitä vuorojen aikana tehdään. Esimerkiksi Monopoli käyttää heitä ja liiku -mekanismia liikkumisessa ja huutokauppamekanismia lainhuudatustodistusten myynnissä. Mitä monimutkaisemmasta pelistä on kyse, sitä enemmän siinä on erilaisia pelimekaniikkoja, mutta yhdenkin pelimekaniikan peli voi toimia kevyenä täytteenä tai lastenpelinä.

Metapeli (metagame) — Ratkaisujen tekeminen pelissä pelin ulkopuolisten asioiden perusteella. Metapelaamista on esimerkiksi suosia pelissä puolisoaan. Metapelaaminen on useimmissa yhteyksissä paheksuttavaa.

Minimax, min-maxaus — Päätöksentekoteorian käsite, joka ymmärretään lautapeleistä puhuttaessa hieman eri tavalla. Minimaxaamisesta puhutaan usein Tikalin kaltaisten toimintapistepelien kohdalla, kun pelaajat yrittävät minimoida toimintapisteiden käytön ja maksimoida saamiensa voittopisteiden määrän. Tarmokkaasta minimaxaamisesta seuraa usein analyysihalvaus.

Nollasummapeli (zero sum game) — Peli, jossa kaikki voitot ovat toisten pelaajien tappioita, pelaajien lopputulosten summa on nolla. Pokeri on erinomainen esimerkki nollasummapelistä.

Nopeuspeli — Tärkein pelissä vaadittava ominaisuus on nopeus. Kyseessä voi olla joko fyysinen nopeus, kuten Jungle Speedissä, tai nopea ajattelu, kuten Quackle!:ssa tai Ubongossa. Nopeuspelit jakavat usein mielipiteitä vahvasti, toiset pitävät paljon ja toiset inhoavat. Varsinkin vaikeammat nopeuspelit ovat usein pienten piirien hupia.

Näppäryyspeli (dexterity game) — Älyllisten haasteiden sijasta fyysisille perustuva peli. Neppaamiseen perustuva PitchCar ja sorminäppäryyttä vaativa Villa Paletti ovat hyviä esimerkkejä näppäryyspeleistä.

Odotusaika (downtime) — Omien vuorojen välissä oleva aika, joka kuluu silkkaan odotteluun. Pitkä downtime ei ole niin suuri ongelma, mikäli peli on hyvin strateginen ja vastapelaajien vuorot voi käyttää seuraavan oman vuoron suunnitteluun, mutta jos peli on kaoottinen ja taktinen, eli tilanteet muuttuvat koko ajan paljon, omaa vuoroa ei voi yleensä suunnitella etukäteen ja odotellessa aika käy helposti pitkäksi.

OOPOut of print, loppuunmyyty. Varsinkin monien peliharrastajille suunnattujen pelien painokset ovat pieniä, eikä uusintapainoksiin voi luottaa. Parhailla peleillä on kuitenkin taipumus pysyä saatavilla. Lisäksi pelejä löytää käytettynä senkin jälkeen, kun ne on loppuunmyyty.

Optimointipeli — Usein jollain tapaa talousaiheinen peli, jossa pelaajien on hiottava taloudenpitonsa mahdollisimman tehokkaaksi ja tuottoisaksi. Tyypillisesti optimointipelissä alkupeli käytetään rahantuotannon kehittämiseen ja loppupelissä rahaa muutetaan voittopisteiksi. Puerto Rico ja St. Petersburg ovat hyviä esimerkkejä optimointipeleistä. Katso myös lumipallopeli.

“Otapa tästä!”-pelit (“Take that!” game) — Kevyiden korttipelien tyyppi, jossa pelaajilla on paljon mahdollisuuksia tehdä korteillaan kiusaa muille pelaajille. Chez Geek ja monet muut Steve Jackson Gamesin pelit ovat usein tällaisia. Tällainen elementti voi esiintyä myös isommissa lautapeleissä lisämausteena.

Palikkapeli (block wargame) — Columbia Games käyttää sotapeleissään perinteisten pahvilätkien sijasta tarroilla koristeltuja puupalikoita. Palikat pidetään pystyssä, jolloin vastapuoli ei näe, mitä joukkoja missäkin on. Palikoita voidaan pyörittää, jolloin yksiköillä on neljä eri kuntotasoa (perinteisissä pahvilätkäsotapeleissä laatoilla on vain kaksi puolta).

PBEMPlay by e-mail, sähköpostin välityksellä pelattava peli. Nykyään yhä harvinaisempi ilmiö, jonka on korvannut PBW, play by web, eli selaimella pelattavat pelit.

Porttipeli (gateway game) — Säännöiltään yksinkertainen ja sopivan tuuripitoinen peli, joka on helppo opettaa ihmisille, joille lautapelit ovat vieraita. Porttipelin ajatukseen kuuluu, että porttipelin avulla näistä ei-pelaajista tulee pelaajia. Carcassonne on porttipelien klassikko, mutta myös Menolippu on hyvä valinta.

“Push your luck”-pelit — Onnenkoetuspelejä, joissa pelaajat tyypillisesti voivat toistaa jotain satunnaistapahtumaa niin pitkään kuin haluavat. Pelaajat keräävät pisteitä, mutta epäonnistuminen satunnaistapahtumassa nollaa vuorolla kerätyt pisteet. Diamant ja Can’t Stop ovat hyviä esimerkkejä genrestä, Heitä sikaa on tietysti aiheen klassikko.

Raskas peli — Peli voi olla raskas joko monimutkaisten sääntöjen tai pitkän peliajan vuoksi. Koska pitkät pelit ovat harvoin yksinkertaisia, useimmat raskaat pelit ovat sekä pitkiä että monimutkaisia.

Ratkaistu peli (solved game) — Peli on ratkaistu, jos toinen pelaajista pystyy pakottamaan pelin tasapeliksi tai voitoksi missä tilanteessa tahansa. Ratkaisun mutkikkuudesta riippuu, tekeekö se pelistä tylsän pelata. 3×3-ruudukolla pelattu jätkänshakki on hyvä esimerkki pelistä, jonka ratkaisu on yksinkertainen, eikä peli viihdytä kuin lapsia, jotka eivät ole vielä keksineet ratkaisua. Quarto on myös ratkaistu ja peliä on mahdoton voittaa, jos pelaajat tietävät mitä tekevät. Ratkaisu ei kuitenkaan ole ilmeinen. Mutkikkain ratkaistu peli on 8×8-laudalla pelattu tammi.

Reiska — Lempinimi Race for the Galaxylle.

Resurssinhallinta (resource management) — Hyvin tavanomainen pelimekaniikka, joka esiintyy muodossa tai toisessa hyvin monissa peleissä. Pelaajilla on jokin rajallinen resurssi, jonka käyttäminen edellyttää tarkkaa harkintaa. Mutkikkaimmissa resurssinhallintapeleissä pelaajilla on käytössään useita eri resursseja, joita voi muuttaa eri tavoin toisiksi resursseiksi ja lopulta voittopisteiksi. Caylus on tästä hyvä esimerkki.

Rikki (broken) — Jos peli ei toimi niinkuin pitäisi, se on rikki. Peli on rikki esimerkiksi silloin, jos jokin tietty strategia voittaa varmasti tai jos parhaalla tavalla pelaaminen johtaa typerään lopputulokseen — esimerkkinä voisi olla taistelupeli, jossa paras strategia on olla hyökkäämättä koskaan. Peli voi myös olla rikki jollain tietyllä pelaajamäärällä, mutta toimia hyvin toisella. Joskus tilanteen voi korjata sääntömuutoksilla, mutta pahimmassa tapauksessa peli on käyttökelvoton. Termiä käytetään usein melko herkästi ja aiheetta jos peli ei sovi omaan makuun. Nimekkäiden julkaisijoiden pelit ovat harvoin aidosti rikki.

Ryhmäajattelu (group think) — Pelaajien käyttämät strategiat, jotka usein vaikuttavat siihen, millaiset strategiat ovat pelissä edullisia. Tietyssä peliporukassa jokin tietty strategia voi olla voittamaton, mutta jos pelaaja päätyy ryhmään, jonka ryhmäajattelu on toisenlaista, strategia voi osoittautua täysin käyttökelvottomaksi.

Sleevaus, muovitus, suojitus (sleeving) — Korttien suojaaminen kulumiselta suojamuoveilla.

Strategia — Koko pelin kattava suunnitelma. Monissa raskaimmissa harrastajille suunnatuissa peleissä pelaajat voivat valita strategian, jota seurata pelin aikana. Kevyemmissä peleissä on usein vain yksi toimiva strategia ja pelissä tehtävä päätöksenteko on tämän strategian toteuttamiseen liittyvää taktikointia.

Taktiikka — Lyhyen aikavälin tavoitteita koskeva päätöksenteko. Monet uudet lautapelit ovat luonteeltaan varsin taktisia, pitkän aikavälin suunnitteleminen ei ole välttämättä edes mahdollista.

Toimintapiste (action point) — Mekanismi, jossa pelaajien vuoronsa aikana tekemiä toimintoja rajoittavat toimintapisteet. Tikal on hyvä esimerkki toimintapisteitä käyttävästä pelistä. Pelaajilla on vuorollaan kymmenen toimintapistettä, josta eri toiminnot käyttävät kukin yhdestä viiteen pistettä. Toimintapistepeleissä esiintyy usein analyysihalvausta, kun pelaaja yrittää käyttää toimintapisteensä mahdollisimman hyvin.

Täydellisen informaation peli (perfect information game) — Pelissä ei ole mitään pelaajilta piilotettuja elementtejä, vaan kaikilla pelaajilla on käytössään kaikki informaatio pelitilanteesta. Pelissä ei myöskään saa olla satunnaiselementtejä alkuasettelua lukuunottamatta. Shakki ja Aavikon karavaanit ovat täydellisen (tai täyden) informaation pelejä.

Täytepeli, filleri (filler) — Pieni, korkeintaan puolessa tunnissa pelattava peli, joka sopii täytteeksi peli-illan isompien pelien väliin tai pelattavaksi esimerkiksi silloin, kun odotetaan, että loput pelaajista saapuvat paikalle.

Uudelleenpelattavuus (replayability) — Kuinka hyvin peli toimii toistuvasti pelattuna. Uudelleenpelattavuutta edistävät esimerkiksi sopiva määrä satunnaisuutta, satunnainen alkuasetelma ja runsas määrä erilaisia strategioita.

Voittajanvalintatilanne (kingmaker situation) — Ei-toivottava tilanne pelissä. Pelaaja on kingmaker-asemassa, kun hän valitsee siirrollaan pelin voittajan, eikä hän itse voi missään tapauksessa voittaa. Jos peli ajautuu herkästi tällaiseen voittajanvalintatilanteeseen, sitä ei ole miellyttävä pelata.

Vuoroahdistus (turn angst) — On usein hyvän pelin tunnusmerkki kun omalla vuorolla vallan ahdistaa, kun ei tiedä, minkä lukuisista hyvistä vaihtoehdoista valitsisi. Valinnoilla on tapana sulkea muita vaihtoehtoja pois.

Kirjoittanut Mikko Saari

Lautapelioppaan perustaja ja päätoimittaja Mikko fanittaa Uwe Rosenbergin isoja pelejä. Jos haluat lukea tiivistetyn katsauksen Mikon pelimausta Mikon top 20 -lista on paras lähtökohta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.