Kategoriat
Säännöt

Union Pacific

Union Pacific on eräs Yhdysvaltojen suurimmista rautatieyhtiöistä. Sen raiteet yhdistävät monet suurimmista kaupungeista. Laajentaakseen verkostoaan se on tehnyt sopimuksia pienempien yhtiöiden kanssa niiden raiteiden käyttämisestä. Näin Union Pacific voi palvella yhä useampia kaupunkeja. Kymmenen pienempää yhtiötä ja niiden aloituskaupungit ja mahdolliset raiteet näkyvät kartalla. Kullekin yhteydelle voi pelata yhden tai useamman junan. Tyhjien ruutujen määrä osoittaa, kuinka monen yhtiön junat voivat kulkea kyseistä väliä. Pelaajat ovat osakesijoittajia ja kilpailevat yhtiöiden osake-enemmistöistä. He myös kehittävät rautateitä rakentamalla uusia raideverkostoja yhtiöille. Rakentamalla uutta rataa yhtiöille, joihin ovat sijoittaneet paljon, pelaajat yrittävät ansaita suuret osingot ja olla siten pelin lopussa rikkaimpia.

Alan R. Moonin peli. 2-6 vähintään 12-vuotiasta pelaajaa. Pelin pituus n. 90 minuuttia. Käännös julkaistu Amigon luvalla.

Sisältö

 • pelilauta
 • 131 veturia (23 vihreää, 19 punaista, 17 keltaista, 14 mustaa, 13 tummansinistä, 11 valkoista, 10 oranssia, 9 ruskeaa, 8 vaaleansinistä, 7 harmaata)
 • 98 osaketta (18 vihreää, 15 punaista, 12 keltaista, 10 mustaa, 9 tummansinistä, 8 valkoista, 7 oranssia, 7 ruskeaa, 6 vaaleansinistä, 6 harmaata)
 • 20 Union Pacificin osaketta
 • 4 osinkokorttia
 • 40 ratakorttia
 • 6 yhteenvetokorttia
 • 150 seteliä

Alkuvalmistelut

 • Asettakaa lauta pöydälle.
 • Valitkaa joku pelaajista pankkiiriksi. Pankkiiri huolehtii rahoista ja junista.
 • Lajitelkaa rahat ja junat värin mukaan. Kullekin lajille on oma lokeronsa pelin laatikossa.
 • Jokaiseen värilliseen ruutuun laudalla asetetaan samanvärinen juna. Joka yhtiöllä on näin ollen aluksi yksi juna, paitsi vihreällä El Paso & Rio Grandella on kaksi. Loput junat jätetään laatikkoon odottamaan käyttöä.
 • Jokainen pelaaja saa tiivistelmäkortin, joka kertoo tarvittavat tiedot eri yhtiöistä. Union Pacific ei rakenna rataa, joten sen tietoja ei ole kortilla.
 • Ratakortit sekoitetaan ja jokaiselle pelaajalle jaetaan kolme korttia kuvapuoli alaspäin. Loput ratakortit asetetaan pinoon laudan vierelle kuvapuoli alaspäin. Jos pakka loppuu pelin aikana, sekoitetaan käytetyt kortit uudeksi pakaksi.
 • Jokainen pelaaja ottaa yhden Union Pacificin osakkeen. Lopuista muodostetaan pino pöydälle.
 • Muut osakekortit sekoitetaan ja jokaiselle pelaajalle jaetaan neljä korttia kuvapuoli alaspäin. Sen jälkeen pelaajat valitsevat kädestään yhden osakkeen (joko Union Pacific tai joku neljästä muusta) ja asettavat sen eteensä kuvapuoli alaspäin. Kun kaikki ovat valinneet korttinsa, ne paljastetaan yhtä aikaa. Nämä osakkeet ovat pelaajien ensimmäinen investointi rautatieyhtiöihin. Muut kortit pelaajat pitävät kädessään piilossa muilta.
 • Osakepakasta käännetään esiin neljä korttia.
 • Loput osakekortit jaetaan neljään pinoon. Ensimmäiseen ja toiseen pinoon tulee kuusi korttia, kolmanteen pinoon tulee 18 korttia ja neljänteen pinoon loput. Kolme osinkokorttia sekoitetaan isoimpaan pinoon ja pino pannaan kuvapuoli alaspäin laudan vierelle. Neljäs osinkokortti sekoitetaan 18 kortin joukkoon ja tämä pino pannaan kuvapuoli alaspäin edellisen pinon päälle. Lopuksi pinon päälle ja alle laitetaan kuusi korttia.

Rautatieverkosto

Rautatieverkosto muodostuu raideyhteyksistä kaupunkien välillä. Kullakin yhteydellä on yhdestä neljään paikkaan junille. Paikkojen määrä kertoo, moniko eri yhtiö voi kyseistä yhteyttä käyttää. Värilliset ruudut ovat yhtiöiden aloitusreittejä, loput ovat neutraaleja, joita voivat käyttää kaikki yhtiöt. Jokaisella yhtiöllä on myös pääasema, jotka tunnistaa yhtiöiden logosta ja väristä. Union Pacificilla ei ole pääasemaa eikä junia.

Eri raideleveydet

Verkostossa esiintyy neljää raideleveyttä. El Paso & Rio Grandea lukuunottamatta yhtiöt voivat käyttää vain yhtä, kahta tai kolmea eri raideleveyttä reiteillään. Tiivistelmäkortit ja osakekirjat osoittavat, minkälaisia raiteita yhtiön reiteillä voi käyttää.

Pelin kulku

Nuorin (tai kokemattomin) pelaaja aloittaa. Peli etenee sen jälkeen myötäpäivään pelin loppuun asti. Vuoronsa aluksi pelaaja nostaa ratakortin pakasta käteensä. Sen jälkeen hän voi tehdä toisen kahdesta toiminnosta: joko hän rakentaa rataa ja nostaa osakekortin (rakentaa) tai pelaa osakekortteja kädestään pöytään (investoi). Alan Moon pelaa siten, että pakassa olevat osakekortit saa laskea, jotta voi tehdä viisaampia päätöksiä. En välttämättä suosittele, sillä se hidastaa peliä. Mielenkiintoinen vaihtoehto on laittaa poistetut osakekortit pakan pohjalle, missä ne eivät vaikuta peliin, mutta tekevät pakan kulumisen arvioimisen vaikeammaksi.

Rakentaminen

 1. Ratakortin valintaPelaaja valitsee yhden neljästä ratakortistaan ja asettaa sen kuvapuoli ylöspäin ratakorttien poistopinoon. Tämä kortti kertoo, millaista rataa pelaaja rakentaa.
 2. Yhtiön valintaSen jälkeen pelaaja ottaa laatikosta sen yhtiön junan, jonka rataa hän haluaa rakentaa. Junan saa laittaa tyhjään ruutuun, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Ruudun radan tyyppi vastaa ratakortin tyyppiä.
  • Valittu yhtiö voi käyttää kyseistä rataa.
  • Ruutu on tyhjä ja neutraalin värinen.
  • Rautatieyhtiöllä ei ole vielä junaa kyseisellä yhteydellä.
  • Valittu rata on yhteydessä yhtiön pääasemaan sellaisilla reiteillä, joilla on jo yhtiön junia (esimerkki sivulla 8: punaista junaa ei saa rakentaa, koska yhteyttä punaisen pääasemalle ei ole).
  • Halutun värisiä junia on oltava saatavilla. Kun junat ovat loppu, yhtiö ei voi enää laajentua.
  • Muutoin yhtiön saa valita vapaasti, riippumatta siitä omistaako tai aikooko pelaaja omistaa kyseisen yhtiön osakkeita.

  Jos ratakorteista tulee käyttökelvottomia, eli kaikki tietyntyyppiset radat ovat jo täynnä, pelaajat voivat vuoronsa alussa heittää pois yhden käyttökelvottoman ratakortin ja nostaa uuden tilalle.

 3. Osakekortin nostaminenLopuksi pelaajan on nostettava osakekortti. Pelaaja voi nostaa joko jonkun neljästä esillä olevasta vaihtoehdosta tai pakan päällimmäisen kortin. Union Pacificin osaketta ei saa ottaa (tämä on Alan R. Moonin ehdottama, hyvä sääntömuutos).Nostettuaan kortin, pelaaja voi halutessaan poistaa kädestään osakekortin (minkä tahansa osakkeen, mukaanlukien Union Pacificin osakkeen) ja ottaa tilalle Union Pacificin osakkeen, jos niitä on vielä jäljellä. Poistettavaa korttia ei näytetä muille pelaajille. Se laitetaan takaisin laatikkoon, missä sitä ei saa katsella.

  Jos pelaaja ottaa jonkun neljästä avoimesta kortista, korvataan se pakan päällimmäisellä kortilla välittömästi. Tämän jälkeen pelaajan vuoro loppuu.

  Huom! Jos kaikki neljä avointa korttia ovat saman yhtiön kortteja, poistetaan ne heti pelistä ja asetetaan laatikkoon. Sen jälkeen pakasta nostetaan uusia kortteja tilalle. Pelistä poistettuja osakkeita ei saa katsoa myöhemmin.

Investointi

 1. Osakekorttien pelaaminen
 2. Nostettuaan ratakortin vuoron alussa, pelaaja voi halutessaan investoida. Tämä tarkoittaa käytännössä osakekorttien pelaamista pöytään. Yhden vuoron aikana saa pelata joko rajattoman määrän yhden yhtiön osakkeita tai kaksi eri yhtiön osaketta.Muiden pelaajien on voitava nähdä, montako osaketta pelaajalla kustakin yhtiöstä on. Saman yhtiön osakkeet tulee siis asettaa jollain tapaa lomittain päällekkäin, ei pinoon.
 3. Ratakortin poistaminenPelaaja
  lopettaa vuoronsa heittämällä pois yhden ratakorteistaan. Investoitaessa ei saa asettaa junia tai nostaa osakekortteja.

Huom! Vain pöydätyt osakkeet lasketaan osinkoja jaettaessa. Kädessä olevilla osakkeilla ei ole siinä vaiheessa mitään merkitystä.

Osinkojen jako

Kun joku pelaajista nostaa pakasta osinkokortin, ilmoittaa hän siitä muille pelaajille välittömästi. Ennen osinkojen jakoa, pelaaja nostaa pakasta uuden kortin joko käteensä tai pöydällä olevien korttien täydentämiseksi. Jos tämä toinen kortti on niin ikään osinkokortti, maksetaan tuplaosingot. Tämän jälkeen osingot maksetaan, osinkokortti tai -kortit laitetaan takaisin laatikkoon ja peli jatkuu osinkokortin nostajaa seuraavasta pelaajasta.

Yhtiöiden maksamien osinkojen määrä riippuu niiden junien määrästä. Jokaisesta laudalle pelatusta junasta yhtiö arvo nousee miljoonan. Summaan lisätään myös miljoona pääasemasta. Pelin aluksi kaikkien yhtiöiden arvo on kaksi miljoonaa dollaria (pääasema + yksi juna) paitsi El Paso & Rio Granden, jonka arvo on kolme miljoonaa dollaria (pääasema + kaksi junaa).

Kaikki osakkeenomistajat eivät kuitenkaan saa osinkoja. Se pelaaja, jolla on eniten jonkun yhtiön osakkeita, on sen pääomistaja ja saa rahaa yllämainitun kaavan mukaan. Seuraavaksi eniten osakkeita omistava pelaaja on toissijainen omistaja ja saa rahaa puolet pääomistajan saamasta määrästä (pyöristetään alaspäin). Käykää yhtiöt läpi esimerkiksi tiivistelmäkortin mukaisessa järjestyksessä. Pankkiiri jakaa pelaajille näiden tienaamat osingot.

Pelaajien rahamäärän julkisuutta ei ole määritelty säännöissä. Suosittelen ns. pinomenetelmää, jossa pelaajat pitävät rahansa pinossa edessään. Tarkkaa määrää ei ole pakko paljastaa, mutta pinon koon perusteella voi tehdä arvioita.

Esimerkki osinkojen jaosta:

El Paso & Rio Grande — arvo kolme miljoonaa dollaria. Lauralla on kolme osaketta, Villellä kaksi ja Erkalla yksi. Laura on pääomistaja ja saa kolme miljoonaa. Ville on toissijainen omistaja ja saa yhden miljoonan (3/2 = 1,5 joka pyöristetään alaspäin). Erkka ei saa mitään.

Sioux Falls Royal Blue — arvo kuusi miljoonaa dollaria. Mikolla on neljä osaketta, Inkerillä kaksi ja Suvilla yksi. Mikko on pääomistaja ja saa kuusi miljoonaa. Inkeri on toissijainen omistaja ja saa kolme miljoonaa. Suvi ei saa mitään.

Huom! Vain pöydätyt osakkeet lasketaan. Kädessä olevat kortit eivät ole minkään arvoisia osinkoja jaettaessa!

Erikoistapauksia osingonjaossa

 • Jos jonkun yhtiön osakkeita on vain yhdellä pelaajalla, on tämä sekä pääomistaja että toissijainen omistaja ja saa kummankin osingot. Esimerkiksi edellämainitussa Sioux Falls Royal Bluen esimerkissä yksinään osakkeet omistava saisi yhdeksän miljoonaa.
 • Jos yhtiöllä on useampia pääomistajia (useammalla pelaajalla on yhtä monta osaketta), lasketaan pääomistajan ja toissijaisen omistajan osinkotulot yhteen ja jaetaan tasan osakkeenomistajille (pyöristetään alaspäin). Vähemmän osakkeita omistavat eivät saa mitään.
 • Jos yhtiöllä on pääomistaja ja useampia toissijaisia omistajia, saa pääomistaja normaalit osingot. Toissijaiset omistajat jakavat keskenään toissijaisen omistajan osingot. Koska osingot pyöristetään alaspäin, voi olla että jaon jälkeen ei jää osinkoja, mitä maksaa (esimerkiksi jaettaessa kahta miljoonaa kolmelle omistajalle).

Pelin aikana maksetaan kolmet osingot, aina kun osinkokortti ilmestyy esiin. Neljännen osinkokortin noustua pakasta, peli päättyy.

Union Pacificin osingot

Union Pacific jakaa osinkoja viidellä omistajalle. Sen arvo kasvaa tasaisesti pelin aikana. Ensimmäisen osingonjaon aikana Union Pacificin osakkeet ovat arvottomia. Myöhemmin Union Pacificin osingot määräytyvät sivulla 11 olevan taulukon mukaan.

Erikoistapauksia Union Pacificin osingoissa

 • Jos alle viidellä pelaajalla on Union Pacificin osakkeita, he saavat vain omien sijoitustensa mukaiset osingot. Käyttämättömiä sijoituksia ei jaeta. Jos omistajia on esimerkiksi kolme, jätetään sijojen neljä ja viisi osingot kokonaan maksamatta.
 • Jos pelaajien kesken on tasapelejä, lasketaan taulukosta yhteen useampien sijoitusten osingot ja jaetaan tasan. Esimerkiksi jos kolme pelaajaa jakaa toisen sijan, saavat he 2., 3. ja 4. sijan osingot jaettuna kolmella, pyöristettynä alaspäin (esim. toisella kierroksella 4 + 6 + 8 = 18, 18 / 3 = 6, kuusi miljoonaa siis kullekin).

Pelin loppu

Peli loppuu heti kun neljännet osingot on maksettu. Pelaaja, jolla on eniten rahaa, voittaa. Kädessä olevilla korteilla ei ole mitään merkitystä.

Kahden pelaajan säännöt

Jotta peli olisi kiinnostavampi kahdella pelaajalla, käyttäkää seuraavia muutoksia:

 • Peli päättyy kolmansien osinkojen jälkeen. Neljäs osinkokortti sekoitetaan pakkaan, mutta sitä ei käytetä.
 • Kun kolmas osinkokortti on nostettu, pelaajan lajittelevat esillä ja pakassa jäljellä olevat osakekortit yhtiöittäin. Nämä kortit ja loput Union Pacificin kortit kuuluvat kuvitteelliselle kolmannelle pelaajalle, joka saa myös osinkoja viimeisessä osingonjaossa.

Sääntömuutoksia

Osakepakan kokoaminen

Osinkokortit voi sekoittaa toisella tavalla, joka estää nopeat osingonjakojen toistumiset. Sen jälkeen kun pakasta on poistettu esiin käännettävät osakkeet, pakasta otetaan 24 korttia, jotka jaetaan kuuden kortin pinoihin. Loput kortit jaetaan neljään suurinpiirtein yhtä suureen pinoon, joista jokaiseen sekoitetaan yksi osinkokortti. Sen jälkeen pakka kootaan asettamalla vuorotellen osinkokorttipinoja ja kuuden kortin pinoja, aloittaen osinkokorttipinosta.

Turvallinen kierros (Dave Arnott)

Kootkaa pakka muuten normaalisti, mutta jättäkää kolme kertaa pelaajien määrän verran osakekortteja sivuun. Jokaisen osingonjaon jälkeen, lisätkää pelaajien määrän verran syrjään laitetuista korteista pakan päälle. Näin jokainen pelaaja saa varmasti ainakin yhden vuoron ennen seuraavaa osingonjakoa (suositellaan erityisesti viiden ja kuuden hengen peleihin).

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Kirjoittanut Mikko Saari

Lautapelioppaan perustaja ja päätoimittaja Mikko fanittaa Uwe Rosenbergin isoja pelejä. Jos haluat lukea tiivistetyn katsauksen Mikon pelimausta Mikon top 20 -lista on paras lähtökohta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *