Kategoriat
Peliarvostelut

504

Friedemann Friesen suunnittelema 504 lupaa nimensä mukaisesti 504 peliä samassa laatikossa – mutta pystyykö se täyttämään lupauksensa? Ainakin se tarjoaa monipuolisen kattauksen pelimaailmoja yhdessä paketissa.

Friedemann Friesen suunnittelema 504 lupaa nimensä mukaisesti 504 peliä samassa laatikossa – mutta pystyykö se täyttämään lupauksensa?

Kaukaisessa tulevaisuudessa tutkijat ovat rakentaneet pieniä vaihtoehtoisia maapalloja. Jokaisella 504:llä maapallolla vallitsee omat lakinsa ja sääntönsä, joiden mukaan asukkaat elävät. Pelaajat voivat “vierailla” vaihtoehtoisilla maapalloilla tutustuen ihmisten elintapoihin löytääksensä parhaat sivilisaatiot.

Taustaa

504:n kansiPeli on tarkoitettu 2–4 pelaajalle ja koostuu seuraavista yhdeksästä moduulista:

  1. tavarantoimitus (Pick-Up & Deliver)
  2. kilpailu (Race)
  3. etuoikeudet (Privileges)
  4. sotaväki (Military)
  5. tutkimusmatkailu (Exploration)
  6. tiet (Roads)
  7. enemmistöt (Majorities)
  8. tuotanto (Production)
  9. osakkeet (Shares)

Näistä valitaan jokaiseen peliin kolme eri moduulia. Moduulien järjestyksellä on väliä, jolloin tuloksena on 9 × 8 × 7 = 504 eri yhdistelmää. Ensimmäinen moduuli määrittelee, milloin peli päättyy ja miten saa kerättyä voittopisteitä, toisen mukaan tienataan rahaa ja kolmas tuo lisämakua peliin. Samaa moduulia ei saa valita samaan peliin kuin yhdelle paikalle.

Eri moduuliyhdistelmiin viitataan maailmoina ja ne esitetään kolminumeroisena lukuna. Yksinkertaistuksen vuoksi käytän merkintätapaa 1xx tarkoittamaan maailmoja, joissa tavarantoimitusmoduuli on ensimmäisenä moduulina ja toista ja kolmatta ei ole määritelty; vastaavasti esim. 9×2-maailmoissa on osakemoduuli ensimmäisenä moduulina ja kilpailumoduuli kolmantena, mutta toisena voi olla mikä tahansa muista moduuleista.

Sisältö

Pelilaatikko on suuri ja täynnä tavaraa: puu- ja pahviosia, kortteja, noppia, paperirahaa. Ohjekirjojakin on kaksi. Peliohjeessa on hyvin listattu pelin komponentit ja kerrottu jopa, kuinka suuressa osassa pelejä mitäkin osia käytetään.

Kaikissa peleissä mukana olevia komponentteja on hyvin vähän: karttalaatat, rahat ja puulaattoja merkkaamaan pelaajien alueita. Muut komponentit otetaan käyttöön valittujen moduulien mukaan; harvinaisimmat, yksittäiset kortit, ovat mukana alle 3 prosentissa peleistä.

Maailma 123

Ohjekirja sisältää täydet säännöt maailmaan 123 “The World of Travelling Pioneers with a Bias to Individualism” eli Individualismiin taipuvaisten matkustavien pioneerien maailmaan. Kyseisessä pelissä kartta rakennetaan valmiiksi ennen peliä karttalaatoista – osa laatoista valitaan umpimähkään, mutta esimerkiksi kaupunkien sijainti on määrätty.

Jokainen pelaaja aloittaa eri kaupungista. Pelaajilla on kuljetusvaunu, jolla pitäisi tavaroita kuljettaa kaupungista toiseen. Voittopisteitä saa toimitetuista tavaroista (1xx). Peli päättyy, kun pelaajat ovat toimittaneet yhteensä 23 tavaraa, mutta kierros pelataan loppuun.

Kun vaunulla kulkee ympäri maailmaa, voi jokaiselle käymälleen laatalle jättää omanvärisen lätkän. Jos kenelläkään muulla pelaajalla ei ole lätkää samassa ruudussa, saa asettamastaan lätkästä rahaa vuoron lopussa. Rahaa saa myös käydessään kaupungissa, jossa ei ole aikaisemmin käynyt (x2x).

Pelin alkaessa kullakin pelaajalla on kuljetusvaunussaan yksi rahtiruuma ja kolme liikkumispistettä. Rahalla voi parantaa kuljetusvaunuaan ostamalla siihen toisen rahtiruuman tai lisää liikkumispisteitä. Rahaa voi käyttää myös etuoikeuskortteihin (xx3), joita huutokaupataan kierroksen alussa. Korteilla voi saada esim. voittopisteitä, rahaa, kuljetusvaunuparannuksia tai alennuksia niihin.

Yksi sadoista maailmoista. Kuva: Henk Rolleman / BGG
Yksi sadoista maailmoista. Kuva: Henk Rolleman / BGG

Muut maailmat

Entäpä sitten muut maailmat? Maailman 123 ohjeet veivät 2 sivua ohjekirjasta ja mukana ei ole yli tuhatsivuista ohjekirjaa. Tähän ratkaisuna on “the Book of Worlds”, Maailmojen kirja.

Maailmojen kirjassa on yhdeksän aukeamaa – yksi kullekin moduulille ja kirjan lehdet on leikattu kolmeen osaan. Kirjan ylä-, keski- ja alaosa käännetään valittujen moduulien kohdalle ja kirjasta voidaan lukea tiivistetyt säännöt ja alkuasetelma kullekin maailmalle. Ohjekirjassa on selitetty moduulikohtaisesti säännöt hieman monisanaisemmin.

Ohjekirjasta löytyy myös ohjeet maailmojen kirjan käyttöön, yleiset säännöt, jotka ovat voimassa kaikissa peleissä, kuvat eri karttavaihtoehdoista, etuoikeuskorttien sanalliset selitykset sekä lista pelivuorojen rakenteesta.

Yleisiä sääntöjä ovat muun muassa seuraavat: kaikissa maailmoissa käytetään karttaa ja rahaa, kaikissa maailmoissa pelaajilla on pääkaupunki (oma tai yhteinen maailmasta riippuen) ja kaikissa maailmoissa ilman sotaväkimoduulia pelaajat pelaavat toisistaan riippumatta. Jos asukkaita käytetään pelissä, niillä suoritetaan toimintoja, ne maksavat aina saman verran ja samalla karttalaatalla ei saa olla tiettyä määrää enempää asukkaita.

Yksittäinen moduuli toimii melko samalla tavalla kaikilla kolmella paikalla. Esimerkiksi tutkimusmatkailumoduulissa itse tutkiminen toimii samalla tavalla, mutta tuloksena on 5xx-maailmoissa voittopisteitä ja x5x-maailmoissa rahaa. Tutkimusmatkailu ei tuo lisävoittoa xx5-maailmoissa, mutta hyvän sijainnin löytäminen helpottaa sinne pääsyä ensimmäisenä ja auttanee muissa tavoitteissa.

Vaikka yksittäiselle moduulille on helppo löytää perusidea, kaikista moduuleista löytyy poikkeustapauksia, joissa toimitaankin hieman erilailla, kun jokin toinen moduuli on samaan aikaan käytössä. Esimerkiksi kilpailumoduulin ollessa kolmantena moduulina (xx2), muut moduulit määräävät, mistä kilpaillaan.

Moduulit

Tavarantoimitusmoduulissa kuljetetaan tavaraa kaupunkeihin kuljetusvaunulla. Tavarat haetaan toisista kaupungeista tai tuotantolaitoksista. Toisissa maailmoissa kaupungeilla on kysyntää vain tietyille tavaroille, toisissa kaikki kelpaavat. Kuljetusvaunuun voi ostaa parannuksia. Pelaaminen ilman asukkaita vaatii tämän moduulin mukaan peliin.

Kilpailumoduulissa kaikki on kiinni nopeudesta ja siitä kuka on ensimmäisenä tietyssä paikassa tai omistaa jotakin ensimmäisenä. Pelaajat saavat rahaa (x2x) tai voittopisteitä (2xx) käytyään uusissa kaupungeissa. Xx2-maailmoissa muut moduulit määräävät, mistä kilpaillaan.

Etuoikeusmoduulissa huutokaupataan muista moduuleista riippuvia etuoikeuskortteja sekä rakennetaan tehtaita. Tehtaista saa voittopisteitä (3xx) tai rahaa (x3x). Tuloista maksetaan veroa ja sekä vuorojärjestys että verot määräytyvät tulojen mukaan. Tehtaat ja verot on karsittu pois xx3-maailmoista.

Sotaväkimoduulin ollessa pelissä pelaajat voivat vallata toistensa alueita ja yksittäinen maatilkku voi kuulua vain yhdelle pelaajalle. Kaupungit ovat poikkeuksena joissakin maailmoissa. Pelaajien tarkoituksena on laajentaa valtakuntaansa; toisilla maa-alueilla on helppo hyökätä, kun taas toisia on helppo puolustaa. Taistelu on hyvin pelkistetty xx4-maailmoissa: hyökkääjä kuolee ja vie yhden vastustajan armeijan mennessään. 4xx- ja x4x-maailmoissa taistelussa käytetään noppia.

Tutkimusmatkailumoduulissa uusia alueita voi etsiä tunnetun kartan reunoilla: sijainti määrää eri maastotyyppien todennäköisyyden ja noppaa heittämällä arvotaan uusi karttalaatta paikoilleen. Tutkimisesta saa rahaa (x5x) tai voittopisteitä (5xx).

Tiemoduulissa rakennetaan teitä, jotka helpottavat liikkumista. Muista moduuleista riippuen tiet voivat olla neutraaleja, jolloin kaikki voivat niitä käyttää, tai pelaajien omia. Joissain maailmoissa teiden pitää muodostaa verkosto pääkaupungista lähtien, joissain voi rakentaa vapaammin. Rahaa (x6x) ja voittopisteitä (6xx) saa sen mukaan, mitä alueita kuuluu tieverkostoon.

Enemmistömoduulissa ei ole väliä mitä omistaa tai kuinka paljon omistaa, kunhan omistaa enemmän kuin vastustajat. Pelaajien tarkoituksena on laajentaa valtakuntaansa, mutta pisteytyksen jälkeen valtakunnat pienenevät, jolloin uudelleenorganisointi on tarpeen. Rahaa (x7x) ja voittopisteitä (7xx) saa niistä hallitsemistaan maastotyypeistä, joita omistaa vähintään yhtä paljon kuin muut pelaajat.

Tuotantomoduulissa pelaajat rakentavat tuotantolaitoksia, joista kerättyjä resursseja myydään kaupunkeihin rakennettavissa kauppahuoneissa. Rahaa (x8x) ja voittopisteitä (8xx) saa myydyistä resursseista. Asukkaita voi ostaa xx8-maailmoissa suhteessa rakentamiensa tehtaiden määrään.

Osakemoduulissa pelaajat johtavat osakeyhtiöitä ja osakeyhtiöiden kerätessä voittopisteitä pelaajat saavat omat voittopisteensä sen mukaan, kuinka paljon kunkin yhtiön osakkeita he omistavat. Paljon voittopisteitä keränneiden yhtiöiden osakkeet tuovat luonnollisesti enemmän voittopisteitä pelaajille kuin huonosti keränneiden.

Xx9-maailmoissa pelaajilla on omat osakeyhtiöt ja niiden osakkeita voi myydä pankille tienatakseen lisää rahaa ja pankilta voi ostaa muiden pelaajien aiemmin myymiä osakkeita. 9xx- ja x9x-maailmoissa kilpailevat pelaajamäärästä riippumatta viisi osakeyhtiötä ja pelaajat pelaavat osakeyhtiöiden puolesta.

Osakkeet kuuluvat aluksi pankille tai yhtiölle itselleen ja pelaajat käyttävät rahojaan ainoastaan osakkeisiin. Pelaaja, jolla on yhtiön osake-enemmistö, pelaa kyseisen yhtiön puolesta. Myöhemmillä vuoroilla yhtiön johto voi vaihtua, jolloin toinen pelaaja jatkaa siitä, mihin edellinen jäi. Osakeyhtiöt saavat rahaa jonkin toisen moduulin perusteella ja maksavat osakkeenomistajille osinkoa.

Maailma 582: Kuva: Douglas S / BGG
Maailma 582: tutkimusmatkailevien kiireisten liikemiesten maailma. Kuva: Douglas S / BGG

Arvostelu

Ideana 504 on erittäin kiehtova: 504:n eri pelin mahduttaminen yhteen laatikkoon tuntuu mahdottomalta tehtävältä. Tätä arvostelua kirjoittaessani olen pelannut peliä yhdeksän kertaa – kutakin moduulia on testattu kaikilla paikoilla. Läpikahlattuina ovat maailmat 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 891 ja 912. Kaikki pelit olivat kaksinpelejä.

504 ei ole pelien mysteerilaatikko, jolla voisi pelata kaikkea shakista Yatzyyn. Sillä ei voi korvata kokonaista pelikokoelmaa, kuten ennen pelin julkaisua spekuloitiin. Vaikka pelejä on paljon, ne edustavat hyvin suppeaa genreä. 504:ää voisi verrata esimerkiksi pelikorttipakkaan: pelikorteilla voi pelata monia hyvinkin erilaisia pelejä, mutta ei niilläkään tietokilpailupeliä saa aikaiseksi.

Eri maailmojen erilaisuus on kovin suhteellista. Käytössä olevat komponentit ovat samat, vaikka kaikki eivät olekaan kerralla pelissä; erityisesti jokaisessa pelissä käytössä olevat karttalaatat ja rahat tekevät peleistä helposti saman tuntuisia. Komponentit eivät ole abstrakteja vaan jokaisella on oma tehtävänsä; esimerkiksi tehdasmerkit joko ovat pelissä tai eivät ole, mutta niitä ei käytetä muina kuin tehtaina.

Se, että komponentteja käytetään vain yhteen tarkoitukseen tuo mieleen vaikkapa Carcassonnen ja kasan lisäosia, joista vain päätetään jättää osa pois pelistä. Pelin perusidea pysyy hyvin samankaltaisena, vaikka käytettyjä lisäosia vaihtelisikin. Kaikille peleille yhteiset säännöt rajaavat pitkälti sen, kuinka erilaisia pelit edes voivat olla.

Vaikka eri maailmat ovatkin jossain määrin samanlaisia, toiset ovat ehdottomasti toisia parempia. Koko peliä ei kannata tuomita yhden epämieluisan maailman perusteella. Jokainen varmasti löytää omasta mielestään mieluisimmat moduulit; itse olen pitänyt tavarantoimituksesta, tutkimusmatkailusta ja osakkeista, kun taas tiet ovat toistaiseksi tuntuneet tylsiltä ja sotiminen stressaavalta.

Aloituspeliksi suositeltu maailma 123 oli kaikessa yksinkertaisuudessaan mielestäni oikein mukava ja olisin voinut pelata vaikka toisen samanlaisen heti perään. Muihin peleihin verrattuna yksittäiset maailmat ovat tuntuneet melko keskinkertaisilta tai vähän sitä paremmilta, mutta korvaako määrä laadun?

504 ei ole halpa peli, mutta tarjoaa varmastikin rahoille vastinetta, jos on kiinnostunut eri moduulien yhteensopivuuden testailusta. Siinä on myös potentiaalia esimerkiksi matkalle mukaan otettavaksi. Uutta pelaamista riittää pidemmäksikin aikaa, mutta uusi peli vaatii uusien sääntöjen opettelua.

Ja siinäpä se onkin, 504:n luotaantyöntävin ominaisuus: sääntöjen opettelu. Muutamien ensimmäisten pelien sääntöjen kanssa kului tunti tai pari ennen kuin pelin juoni selkeni. Maailmojen kirja on hyvin tiivistetty ja perussäännöt pitää muistaa ulkoa. Asiaa myös hankaloittaa se, että sääntöjä pitää katsoa monesta paikkaa: Maailmojen kirjasta, ohjekirjasta valittujen moduulien kohdalta ja – koska ensimmäiseen painokseen on jäänyt kaikenlaisia virheitä – myös painovirheluettelosta.

Toisaalta, sen jälkeen kun on moduuleihin tutustunut kaikilla kolmella eri paikalla, alkaa paremmin hahmottaa, miten eri moduulit sopivat yhteen ja uusien maailmojen sääntöjen opettelu sujuu nopeammin.

Hankalasti hahmotettava kesto

Peliaika on laatikon mukaan 30–120 minuuttia, joka on hyvin väljästi ilmaistu. Pelaamiseen pitää varata hyvin aikaa, koska kesto ei ole ennalta tiedossa, mikä hankaloittaa 504:n pääsyä pelipöydälle. En ole varsinaisesti ottanut aikaa yhdestäkään pelistä, mutta maailmaa 123 lukuun ottamatta pelit ovat kestäneet pari–kolme tuntia, mihin ei ole laskettu sääntöjen opetteluun kulunutta aikaa.

Pelien lisäksi myös pelivuorot ovat toisinaan venyneet: parinkymmenen asukkaan optimaalinen sijoittelu ja parinkymmenen toiminnon tekeminen vie aikaa. Tällaiset määrät eivät toki ole kaikissa maailmoissa mahdollisia ja toisissa asukkaat pääsevät liikkumaan vapaammin, jolloin sijoittelulla ei ole paljoakaan merkitystä. Kahden pelaajan peleissä tämä ei ole iso ongelma, mutta voin kuvitella, että nelinpelissä odotellessa voi aika käydä pitkäksi. 9xx- ja x9x-maailmoissa on periaatteessa myös mahdollista olla pelaamatta ollenkaan, jos välttelee osake-enemmistöä.

Yhteenvetona 504 on todella mielenkiintoinen ja omaperäinen peli, joka ei välttämättä sovellu kaikille, mutta toisaalta voi miellyttää monia. Komponentteja olisi voinut olla mielestäni mukana pari ylimääräistäkin; varsinkin kun komponenttien niukka lukumäärä ei riittänyt 912-maailmassa edes alkuasetelman muodostamiseen. Kuvitusta on mukava katsella: erityisesti karttalaatat ovat kauniita. Rahoilta olisin toivonut enemmän. Sääntöjen opettelu on aluksi uuvuttavaa, mutta helpottuu aikaa myöden.

Shut Up and Sit Down -videoarvostelu

Faktat 504:stä

Suunnittelija:

Julkaisija: 2F-Spiele, Stronghold Games (2015)

Mutkikkuus: Varsinkin ensimmäisten pelien opettelu on todella tuskaista, mutta kun säännöt selkenevät pelit ovat melko suoraviivaisia. Jos aiot opettaa pelin muille, tulkitse säännöt itsellesi etukäteen; lennosta se ei suju ensimmäisillä kerroilla.

Onnen vaikutus: Osassa peleistä käytetään noppia ja satunnaisessa järjestyksessä olevia kortteja, mutta tuurilla ei pärjää.

Vuorovaikutus: Jokainen pelaa omaa peliään. Sotaväkimoduuli tuo enemmän vuorovaikutusta pelaajien välille, mutta kyseessä ei ole monen pelaajan pasianssi ilmankaan sitä.

Teema: Tutkijoiden luomat maapallot on ehkä kaukaa haettu, mutta erilaisissa maailmoissa liikutaan.

Uudelleenpelattavuus: Uudelleenpelattavuus on 504:n avainsana. Jos saa testattua kaikki 504 maailmaa, niin maailmoista löytyy varmasti sellaisiakin, joita voisi pelata uudelleenkin.

Kieliriippuvuus: Pelin osissa ei ole tekstiä, mutta sääntökirja (ja sen kieli) on keskeisemmässä osassa kuin monessa muussa pelissä.

Pelaajamäärä: 2–4.

Pituus: 30–120 minuuttia; todellisuudessa kannattaa varata vähintään kaksi tuntia.

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

Kiinnostaako tämä peli? Katso myös nämä:

Katso lisätietoja BoardGameGeekistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *