Kategoriat
Peliarvostelut

Paleo

Kivikautiset heimot taistelevat vaarallisia eläimiä, vaikeita olosuhteita sekä yön mukana tuomia vaaroja vastaan. Ruokaa metsästetään, vaatteita ja suojia rakennetaan ja heimoon hankitaan lisää jäseniä. Tärkeintä on kuitenkin aina varautua yön pimeyteen!

Paleo on 1–4 pelaajan yhteistyöpeli, jossa pelaajat toimivat yhdessä heimona keräten ruokaa ja väistellen kivikauden eteensä tuomia vaaroja.

Ennen peliä pitää valita millaisen seikkailun haluaa suorittaa. Esi­merkiksi suositeltu aloitusskenaario ”Uusi maailma” tuo skenaario­korttien lisäksi tehtävät ”runsas saalis” ja ”uusi maailma”. Jokaisessa skenaariossa on omat tehtävänsä ja korttinsa. Valmiiksi rakennettu­ja skenaarioita pelistä löytyy seitsemän, mutta pelin kymmenestä moduulista pystyy muodostamaan monta omaa skenaariota.

Peli voitti Kennerspiel des Jahres -palkinnon vuonna 2021. Peli ilmestyi suomeksi kesällä 2022.

Paleon kansi

Päivä kerrallaan

Kun skenaario on rakennettu päästään pelaamaan. Kaikki skenaari­on kortit jaetaan pelaajien kesken tasan katsomatta korteista mi­tään tietoja. Jokaiselle pelaajalle arvotaan kaksi heimolaista, joilla on eri kyvyt, varusteet ja elämäpisteet. Varusteet kerätään omiin pi­noihin ja yhteiset resurssit eli ruoat, puut ja kivet laitetaan yhtei­seen pinoon. Pelin voittaa, kun luolamaalaus on valmis.

Peli etenee vuorokausi kerrallaan, niin että vuorokausi on jaettu päivään ja yöhön. Päivällä pelaajat käyvät pakkansa läpi, nostaen samanaikaisesti kolme korttia omista pinoistaan katsoen vain kort­tien taustat. Taustojen kuvien perusteella pelaajat valitsevat saman­aikaisesti korteistaan yhden ja palauttavat muut samassa järjestyk­sessä takaisin pakan päälle.

Taustoista saa vinkkiä mitä korteista voi löytyä. Esimerkiksi metsä­taustaisista korteista voi löytyä puuta tai riistaa, kun taas vuoritaus­taisista kiviä tai riistaa. Nuotiopaikkakortti antaa mahdollisuuden joko lisäjäsenten hankkimiseen tai varusteiden rakentamiseen.

Korttipakassa on kuitenkin mukana myös vaarakortteja. Vaarakort­teja ei käytännössä koskaan haluta valita käännettäväksi, vaan niitä vältellään niin pitkään kuin mahdollista. Vaarakorteistakin saa nii­den onnistuessa isoja palkintoja, mutta epäonnistumisesta tulee myös isoja haittavaikutuksia. Vaarakortit ovat myös usein vaikeam­pia suorittaa kuin peruskortit. 

Pelaajan heimo: kaksi heimolaiskorttia, yksi erikoisjäsen, yksi ase ja susimerkki.
Pelaajan heimo. Pelaaja on saanut kesytettyä suden ja hommattua itselleen erikoisjäsenen ja aseen. Kuva: Lautapeliartistit

Yhteistyöllä voittoon

Kun kortit ovat valittu ne käännetään ja aletaan suunnittelemaan päivän seuraavaa toimintoa. Monissa korteissa on kaksi tai useampi vaihtoehtoa, joista voi valita. Esimerkiksi joku pelaajista on saatta­nut kääntää itselleen mammutin metsästyksen. Mammutin metsäs­tykseen tarvitaan kuitenkin paljon metsästäjiä ja aseita. Suurimmas­sa osassa korteista on mahdollisuus toisten auttamiseen.

Jos pelaaja päättää auttaa toista pelaajaa, lasketaan tällöin pelaajien kyvyt ja varusteet yhteen. Monet isoimmista tehtävistä onnistuvat paljon todennäköisemmin useammalla jäsenellä, joka tekee autta­misesta yhden pelin tärkeimmistä mekaniikoista. 

Kun yhdessä on päätetty, kuka tekee mitäkin ja ketä auttaa kutakin, tehtävät suoritetaan halutussa järjestyksessä. Usein saadaan suori­tettua korteista noin puolet, eli kaksinpelissä yksi ja nelinpelissä kaksi. Korttien suorittamiseksi tarvitsee kykyjen lisäksi aina välillä työkaluja ja usein kortin valinneen pelaajan pitää heittää pois kort­teja pakkansa päältä.

Tässä kohtaa vaikuttavat myös valitsemattomat vaarat. Jos joudut heittämään vaaroja pois, ottaa joku heimosi jäsenistä automaatti­sesti haavan. Jos haavoja kertyy jäsenen elämäpisteiden verran, hän kuolee ja heimo kärsii tappiomerkin. Kun tappiomerkit täyttyvät pelaajat häviävät pelin. Haavoja kärsitään myös, kun vaarakortin suorittaminen epäonnistuu. Epäonnistuminen tuottaa siis useimmi­ten haavoja, kun taas onnistuminen tuottaa joko resursseja, uusia kortteja tai voittopisteitä. Tehtävät, vaaroja lukuun ottamatta, saa jättää tekemättä ilman rangaistusta, jos tehtävää ei pysty suoritta­maan. 

Rakennuspaja ja erilaisia tokeneita.
Rakennuspaja kesken pelin. Heimo on saanut yhden keksinnön rakennettavaksi perusvarusteiden lisäksi. Kuva: Lautapeliartistit

Yön vaarat

Yöhön siirrytään, kun kaikkien pakat ovat loppuneet, tai kun kaik­ki ovat päättäneet mennä nukkumaan. Yöllä kaikkien heimon jä­senten pitää syödä ja lisäksi pitää pystyä täyttämään skenaariokoh­taisten tehtävien vaatimukset. Jokaista ruokkimatta jäänyttä koh­den kärsitään tappiomerkki. Myös epäonnistuneista skenaarioteh­tävistä tulee tappiomerkki.

Yöstä pitää selvitä kunnialla tai häviö on varma! Käytännössä koko päivä valmistaudutaan yöhön ja toivotaan, että siinä sivussa saadaan voittopisteitä.

Ruokkiminen on yksinkertaista, yksi ruoka jokaiselle heimolaiselle. Tehtävät sen sijaan vaihtelevat. Jossain skenaariossa pitää olla leiri suojassa tai toisessa pitää olla ekstraruoka jokaiselle. Meidän peleis­sämme häviöt tulivat aina yöllä. Vaikka tehtävät ovat aina näkyvis­sä, varautuminen ei vain onnistu; onneksi kuitenkin harvemmin käy niin.

Sama kaava toistuu: yön jälkeen korttien poistopakat yhdistetään, sekoitetaan ja jaetaan uudestaan kaikkien kesken. Peliä jatketaan, kunnes joko kaikki voittomerkit tai tappiomerkit on kerätty. 

Paleon tehtäväalusta.
Tehtäväalusta. Tähän kerätään voittopisteet luolamaalauksena sekä tappiomerkit pääkalloina. Lisäksi skenaariokohtaiset tehtävät ovat tässä näkyvissä. Kuva: Lautapeliartistit

Kenelle Paleo sopii?

Paleo on oikein onnistunut yhteistyöpeli. Teema on saatu hyvin mu­kaan, mielessään on helppo rakentaa päivän kulku kortteja kääntä­essä. Ensin mennään joelle kalaan, sieltä vuorille etsimään isoa riis­taa ja kotiin palatessa poimitaan metsästä marjoja. Aina kuitenkin vaaroja väistellen.

Paleo on myös nopea pelata ja helppo oppia. Ensimmäiset kaksi pe­liä hävittiin selkeästi ja sen jälkeen voitettiin neljä viidestä. Oppi­miskäyrä on melko lyhyt, mutta peli ei kuitenkaan tunnu niin sa­notusti ratkaistulta. Jokainen moduuli, josta skenaariot rakentuvat, on kuitenkin aina erilainen. Tästä riittää pelattavaa moneksi peli­kerraksi.

Erityisen hyvä hankinta Paleo onkin peliporukoille, joissa pidetään yhteistyöpeleistä, jotka eivät ole mahdottoman pitkiä tai raskaita. Peli sopii hyvin myös perheelle, jossa lapset ovat jo vähän koke­neempia pelaajia. Paleo on muihin kevyempiin yhteistyöpeleihin verrattuna tarpeeksi omaperäinen ja halpa, jotta sen hankintaa voi suositella käytännössä kenelle vain.

Korttialusta ja korttipakkoja
Korttialusta, josta näkee mitä taustat todennäköisesti tuovat. Lisäksi keksinnöt, unet ja uudet heimojäsenet. Kuva: Lautapeliartistit

Faktat Paleosta

Suunnittelija:

Julkaisija: Hans im Glück (2020), Lautapelit.fi (2022)

Mutkikkuus: Soveltuu mahdollisesti perhepeliksikin, jos perhees­sä on pelailtu jonkin verran pelejä. Säännöt ovat helpot sisäistää, joskin aina välillä joutuu tarkistamaan pieniä nyansseja. Symbolit ynnä muut ovat selkeitä ja helppotulkintaisia.

Onnen vaikutus: Joka vuorolla valitaan kortti pelkän kortin taus­tan perusteella. Taustan perusteella voi vähän arvuutella mitä kor­teista tulee, mutta joka kerta saattaa myös tulla yllätys. Onnella on osansa.

Vuorovaikutus: Melkein jokainen vuoro pitää sisällään mahdolli­suuden auttaa muita pelaajia esimerkiksi mammutin metsästyk­sessä. Yhdessä suunnitellaan ja selviydytään.

Teema: Kivikautinen teema on saatu peliin hyvin mukaan. Mam­muttien metsästämistä, kivistä ja kepeistä aseiden rakentamista, soihduilla petojen karkottamista ja niin edelleen.

Uudelleenpelattavuus: Paleo sisältää kymmenen moduulia, joista on rakennettu seitsemän valmista skenaariota. Moduuleja voi kui­tenkin yhdistää halutessaan miten vain, joten vaihtelua riittää!

Kieliriippuvuus: Lautapelit.fi:n painos on suomenkielinen, mut­ta pelissä ei muutenkaan juurikaan kielitaitoa tarvittaisi.

Pelaajamäärä: 1–4. Paleo toimii mielestämme parhaiten 1–3 pelaa­jalla. Yksin pelatessa tarvitsee pelata kahta ryhmittymää, eli soolo­versio on käytännössä kaksinpeli. Neljällä peli menee sekavak­si.

Pituus: 45–60 min. Peli meni meillä aina juuri alle tuntiin. Kaksin­pelin saattaa saada puskettua puoleen tuntiinkin, mutta se vaatii jo kovaa työtä.

Kaksinpeli, kortteja esillä.
Kuva kaksinpelistä. Molemmilla heimoilla on kolme jäsentä ja vaarakortit pakkojen päällimmäisenä. Kuva: Lautapeliartistit

Tilaa Lautapelioppaan uutiskirje

Suoraan sähköpostiisi toimitettavassa uutiskirjeessä on Lautapelioppaan uutiskatsaus ja muuta ajankohtaista tietoa Lautapelioppaan toiminnasta.

Tilaamalla uutiskatsauksen hyväksyt, että lähetämme sinulle sähköpostia ja lisäämme sähköpostiosoitteesi osoiterekisteriimme. Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja rekisteriselosteestamme. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.

3 vastausta aiheeseen “Paleo”

Kuulostaa paljolti samalta kuin Robinson Crusoe, paitsi yksinkertaisempana. Voiko näitä kahta verrata?

Tämä on meillä mainio perhepeli, koska korttien toimintoja tehdään yhdessä ja toimintojen suorittaminen sujuu 7- ja 8-vuotiailta hyvin. Tällaisia pelejä ei ole liikaa, missä tuntee pelaavansa itsekin, eikä vähän niinku ole koko ajan pikkasen avittamassa vastustajia 7- ja 8-vuotiasta. Aikuistakin mielestäni tarvitaan, koska skenaarioiden läpäiseminen vaatii taktikointia, eivätkä mielestäni kaikki skenaariot ole todellakaan helppoja. Eivät ainakaan lasten kanssa. Pelin kesto voi olla rajottavin tekijä perhepeli kategoriassa. Päätöksenteko lapsilla voi kestää kauemmin. Pitää löytyä myös rohkeutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon, ettei ole liiaksi muiden mielipiteiden varassa. Toki voi olla kasvattavaki kokemus.

Mun mielestä teema sopii tosi hyvin mekaniikkaan. Riippuu varmaan tiimistä, millä määrällä tää toimii. Hyvä kysymys on, tuleeko kaikkien aivot hyödynnettyä ja mielipiteet huomioitua peliporukan päätöksissä, jos pelaajia on neljä. Voi olla myös, et kun peli on tuttu, niin neljälläkin pelaajalla voi olla helppo pelata ja lisähaaste voi kuulua pelin henkeen. Neljäs pelaaja tuo lisää kykyjä käytettäväksi, mutta yö tulee myös nopeammin ja ruokittavia on enemmän.

Paleo on aivan loistava peli. Olen pelannut sekä yksinäni että kaksinpelinä, ja mielesätni kumpikin toimii. Toki pelaan yksinpeliä niin, että käytössä on kaksi eri heimoa, ja niiden puolesta teen päätökset ilman että joudun keskustelemaan toisen kanssa. Todella mukava ja kohtuullisen helppo peli tilanteisiin, kun haluaa vähän ajatella, muttei polttaa aivojaan. Ja tätä voi siis pelata myös lasten kanssa, sillä kyse on yhteistyöpelistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *